PARIPSYKOTERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS 2015

PARIPSYKOTERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS 2015

Seuraava koulutus uudistetulla ohjelmalla alkaa helmikuussa 2015

Helsinki 2-12/ 2015

Koulutuksen laajuus: 30 op

Koulutus on suunnattu perheterapeuteille ja muille psykoterapeuteille, jotka tekevät työtä parien kanssa. Koulutuksessa tutustutaan parisuhteen luomiseen ja siinä elämisen haasteisiin psykoanalyyttisen paripsykoterapian teorian valossa. Tunnekeskeisen pariterapian seminaarissa avataan kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaa pariterapiamenetelmää. Paripsykoterapian integratiivinen tutkimusjakso antaa mallin kokonaisvaltaiseen tilanteen arviointiin ja työskentelyn aloittamiseen parin kanssa. Kouluttajina on lisäksi erityisasiantuntijoita parisuhteen seuraavista erityiskysymyksistä: Uusperhe ja parisuhde, parisuhdeväkivalta ja seksuaaliterapia. Kliinisessä seminaarissa paneudutaan opiskelijoiden tuomiin hoidollisiin kysymyksiin pariterapiaprosesseissa. Opiskelijat lukevat ja reflektoivat koulutuksen aikana aiheisiin liittyvää kirjallisuutta ja artikkeleita sekä kirjoittavat itse artikkelin jostakin parisuhteeseen ja paripsykoterapiaan liittyvästä kysymyksestä.


Sisältö:

9-10.2.2015 Sanna Aavaluoma
Orientaatio koulutukseen
Paripsykoterapiasuuntaukset
Paripsykoterapia muiden psykoterapioiden joukossa
Parisuhteen ja paripsykoterapian määrittelyä
Kiintymyssuhdeteoria aikuissuhteissa

16 - 17.3.2015 Hanna Pinomaa
EFT – Tunnekeskeinen pariterapia

11.5.2015 Sanna Aavaluoma
Ylisukupolvisuuden ja yksilön kasvuhistorian merkitys parisuhteessa Psykoseksuaalinen kehitys tytöstä naiseksi ja pojasta mieheksi
Kun kahdesta tulee kolme – parista perheeksi

12.5.2015 Irma Tuisku
Seksuaaliterapia

8.6.2015 Sanna Aavaluoma
Avioero ja pariterapia erotilanteessa
Ero ratkaisu vai pako
Pariterapiasta vanhemmuusterapiaan

9.6.2015 Pekka Larkela
Uusperhe ja parisuhde

24.8.2015 Sanna Aavaluoma
Uskottomuus parisuhteessa ja paripsykoterapiassa

25.8.2015 Juha Metelinen
Parisuhdeväkivalta

14.9.2015 Sanna Aavaluoma
Vakava sairaus ja kuolema parisuhteessa ja paripsykoterapiassa

15.9.2015 Rauni Nissinen
Integratiivinen paripsykoterapian tutkimusjakso

2 - 3.11.2015 Pirjo Tuhkasaari
Kliininen seminaari

14-15.12.2015 Sanna Aavaluoma
Päätösseminaari
Artikkelien käsittely


Toteutus:

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Kontaktipäiviä on 16,
minkä lisäksi pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä opiskelua, yksilöllisiä tehtäviä sekä
pienimuotoinen lopputyö. Luettavasta kirjallisuudesta kirjoitetaan yksilölliset kirjareflektiot.
Koulutukseen otetaan 18 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kustannukset:

Koulutuksen hinta on 1950€+alv24%


Hakeminen:

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään et-tason psykoterapiakoulutus tai muu soveltuva koulutus ja työ, joka sisältää pariterapiaa. Koulutukseen valitaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakeminen tapahtuu täyttämällä sähköinen hakemus.

Huomaa, että hakemus on sitova. Mikäli ei muusta kuin sairaudesta johtuen ota opiskelupaikkaa vastaan,
on hakija velvollinen maksamaan ensimmäisen lukukauden opintomaksun.

Oheisesta linkistä pääset täyttämään hakemuksen.

Ilmoittaudu


Tiedustelut:

Sanna Aavaluoma: 010 2310 332
sanna.aavaluoma@psyk.fi