Paripsykoterapian 1-vuotinen täydennyskoulutus

PARIPSYKOTERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS

Seuraava koulutus uudistetulla ohjelmalla alkaa tammikuussa 2015

Helsinki 1-12/ 2014

Koulutuksen laajuus: 20 op

Kohderyhmä: Koulutetut perheterapeutit, yksilöpsykoterapeutit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat ja perheneuvojat.

Taustaa:
Paripsykoterapia on osoittautunut lukuisissa meta-analyyseissä vaikuttavaksi psykoterapiamuodoksi erityisesti tilanteissa, jossa psyykkisen problematiikan yhteydessä esiintyy vuorovaikutusongelmia. Perheterapeutit, mutta myös monet yksilöpsykoterapeutit tapaavat säännöllisesti pariskuntia. Paripsykoterapiaan liittyen on viime vuosina julkaistu runsaasti korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Kela korvaa 1.1.2011 alkaen kuntoutuspsykoterapiana myös parispsykoterapiaa sekä aikuisten perheterapiaa.
Kelan rahoittamaa paripsykoterapiaa voi Kelan ohjeen mukaan antaa psykoterapeutti, jolla on Valviran hyväksymä vähintään erityistason (ET) paripsykoterapiakoulutus tai vähintään erityistason (ET) perheterapiakoulutus ja sen lisäksi täydennys-/lisäkoulutuksena erillinen 1-2 vuoden pariterapiakoulutus.

Koulutuksen tavoite:
Lisätä koulutetun perheterapeutin ja yksilöpsykoterapeutin valmiuksia toimia psykoterapeuttina pareille.
Tutustua uusiin tutkimukseen perustuviin interventioihin ja työtapoihin paripsykoterapian kysymyksissä.

Sisältö:

7-8.1.2014 Aloitusseminaari: Sanna Aavaluoma
Koulutukseen ja opintoihin orientaatio
Parisuhteen ja paripsykoterapian määrittelyä
Kiintymyssuhdeteoria aikuissuhteissa

13-14.2.2014 Pirjo Tuhkasaari: Psykoanalyyttinen paripsykoterapia

18-19.3.2014 Hanna Pinomaa: Tunnekeskeinen pariterapia

8.4.2014 Raul Soisalo: Uutta tutkimustietoa paripsykoterapiasta
9.4.2014 Pekka Larkela: Parisuhde uusperheessä

21.5.2014 Sanna Aavaluoma: Uskottomuus paripsykoterapiassa
22.5.2014 Juha Holma: Väkivalta paripsykoterapiassa

21.8.2014 Raul Soisalo: Homo- ja lesbosuhteet paripsykoterapiassa
22.8.2014 Rauni Nissinen: Paripsykoterapian integratiivinen tutkimusjakso

1.10.2014 Sanna Aavaluoma: Vakava sairaus ja kuolema paripsykoterapiassa
2.10.2014 Raul Soisalo: Monikulttuurisuus paripsykoterapiassa

2-3.12.2014: Päättöseminaari:Sanna Aavaluoma

Toteutus:
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Kontaktipäiviä on 16,
minkä lisäksi pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä opiskelua, yksilöllisiä tehtäviä sekä
pienimuotoinen lopputyö. Luettavasta kirjallisuudesta kirjoitetaan yksilölliset kirjareflektiot.
Koulutukseen otetaan 18 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kustannukset:
Koulutuksen hinta on 1800€ (+ ALV)
Lisätietoa koulutuksen rahoitukseen liittyvissä asioissa voi kysyä Mikko Haaralalta mikko.haarala@psyk.fi 050-4086375.

Hakeminen:
Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään et-tason psykoterapiakoulutus tai muu soveltuva koulutus ja työ, joka sisältää pariterapiaa. Koulutukseen valitaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakeminen tapahtuu täyttämällä sähköinen hakemus.

Huomaa, että hakemus on sitova. Mikäli ei muusta kuin sairaudesta johtuen ota opiskelupaikkaa vastaan,
on hakija velvollinen maksamaan ensimmäisen lukukauden opintomaksun.

Oheisesta linkistä pääset täyttämään hakemuksen.

Ilmoittaudu

Tiedustelut:
Sanna Aavaluoma: 010 2310 332
sanna.aavaluoma@psyk.fi