PARIPSYKOTERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS 2016

PARIPSYKOTERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS 2016

Seuraava koulutus uudistetulla ohjelmalla alkaa helmikuussa 2016

Hämeenlinna 2-12/ 2016

Koulutuksen laajuus: 30 op

Suomen Psykologinen Instituutti ja Hämeen Kesäyliopisto järjestävät yhteistyössä vuoden kestoisen
paripsykoterapian täydennyskoulutuksen. Koulutus on suunnattu perheterapeuteille ja muille
psykoterapeuteille, jotka tekevät työtä parien kanssa. Perhepsykoterapeuteille koulutus antaa pätevyyden
toimia Kela:n pariterapeuttina. Muille psykoterapeuteille koulutus antaa valmiuksia ymmärtää parisuhdetta
ja sen dynamiikkaa paritapaamisissa.

Koulutuksessa tutustutaan parisuhteen luomiseen ja siinä elämisen
haasteisiin psykoanalyyttisen paripsykoterapian teorian valossa. Tunnekeskeisen pariterapian seminaarissa
avataan kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaa pariterapiamenetelmää. Paripsykoterapian integratiivinen
tutkimusjakso antaa mallin kokonaisvaltaiseen tilanteen arviointiin ja työskentelyn aloittamiseen parin
kanssa. Kouluttajina on lisäksi erityisasiantuntijoita parisuhteen seuraavista erityiskysymyksistä: Uusperhe
ja parisuhde, parisuhdeväkivalta ja seksuaaliterapia. Kliinisessä seminaarissa paneudutaan opiskelijoiden
tuomiin hoidollisiin kysymyksiin pariterapiaprosesseissa. Opiskelijat lukevat ja reflektoivat koulutuksen
aikana aiheisiin liittyvää kirjallisuutta ja artikkeleita sekä kirjoittavat itse artikkelin jostakin parisuhteeseen ja
paripsykoterapiaan liittyvästä kysymyksestä.


Sisältö:

22 - 23.2.2016 Sanna Aavaluoma
Orientaatio koulutukseen
Paripsykoterapiasuuntaukset
Paripsykoterapia muiden psykoterapioiden joukossa
Parisuhteen ja paripsykoterapian määrittelyä
Kiintymyssuhdeteoria aikuissuhteissa

14.3.2016 Sanna Aavaluoma
Ylisukupolvisuuden ja yksilön kasvuhistorian merkitys parisuhteessa Psykoseksuaalinen kehitys tytöstä naiseksi ja pojasta mieheksi
Samaa sukupuolta olevat parit, seksuaalisen identiteetin kirjo

Kun kahdesta tulee kolme – parista perheeksi

15.3.2016 Irma Tuisku
Seksuaaliterapia

11 - 12.4.2016 Hanna Pinomaa
EFT – Tunnekeskeinen pariterapia

23.5.2016 Sanna Aavaluoma
Avioero ja pariterapia erotilanteessa
Ero ratkaisu vai pako
Pariterapiasta vanhemmuusterapiaan

24.5.2016 Pekka Larkela
Uusperhe ja parisuhde

15.8.2016 Sanna Aavaluoma
Uskottomuus parisuhteessa ja paripsykoterapiassa

16.8.2016 Juha Metelinen
Parisuhdeväkivalta

26.9.2016 Sanna Aavaluoma
Vakava sairaus ja kuolema parisuhteessa ja paripsykoterapiassa

27.9.2016 Rauni Nissinen
Integratiivinen paripsykoterapian tutkimusjakso

31 - 1.11.2016 Pirjo Tuhkasaari
Kliininen seminaari
Opiskelijat lähettävät kouluttajalle kuvauksen pariterapiaprosessista
ja kysymyksen, jota itse tässä suhteessa terapeuttina tällä hetkellä
pohtii. Kysymyksiä käsitellään seminaarissa ryhmässä
työnohjauksellisesti

12-13.12.2016 Sanna Aavaluoma
Päätösseminaari
Artikkelien käsittely


Toteutus:

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Kontaktipäiviä on 16,
minkä lisäksi pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä opiskelua, yksilöllisiä tehtäviä sekä
pienimuotoinen lopputyö. Luettavasta kirjallisuudesta kirjoitetaan yksilölliset kirjareflektiot.
Koulutukseen otetaan 18 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kustannukset:

Koulutuksen hinta on 2000€ (KAHDESSA ERÄSSÄ), JOKA SISÄLTÄÄ KOULUTUKSEN MATERIAALEINEEN. MIKÄLI KOULUTUKSEN SUORITTAA OPPISOPIMUKSENA ON KOULUTUKSEN HINTA 2480 €


Hakeminen:

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään et-tason psykoterapiakoulutus tai muu soveltuva koulutus ja työ, joka sisältää pariterapiaa. Koulutukseen valitaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakeminen tapahtuu täyttämällä sähköinen hakemus.

Huomaa, että hakemus on sitova. Mikäli ei muusta kuin sairaudesta johtuen ota opiskelupaikkaa vastaan,
on hakija velvollinen maksamaan ensimmäisen lukukauden opintomaksun.

Oheisesta linkistä pääset täyttämään hakemuksen.

IlmoittauduHakuaika päättyy 1.2.2016

Tiedustelut:

Jani Lehtinen, jani.lehtinen@psyk.fi