Kartoita osaamisesi ADHD:n voimassa oleviin käypä hoito suosituksiin liittyen oheisella PRO-tason osaamiskartoituksella