HALLINTO

Instituutin johtaja Raul Soisalo (osa-aikaeläkkeellä 1.1.2021 alkaen)
p. 010 2310 330 GSM: 044 580 8288 email: raul.soisalo@psyk.pro

Asiakaspalveluvastaava Mari Laine

p. 010 2310 333 GSM 050 384 6357 email: asiakaspalvelu@psyk.pro

Kouluttaja Antti Joensuu

p. 010 2310 336 email: antti.joensuu@psyk.fi

Kouluttaja Tuuli Nikkarinen

p. 010 2310 333 email: asiakaspalvelu@psyk.pro

Kehittämispäällikkö Sami Koivumäki (osa-aikaeläkkeellä 1.1.2021 alk.)

p. 010 2310 338 GSM: 044 780 3101 email: sami.koivumaki@psyk.fi 

Järjestelmäasiantuntija James Hjindal (palvelee englannin kielellä)

email: webmaster@psyk.pro

Asiantuntijakouluttajat

Yhteys alla mainittuihin kouluttajiin asiakaspalvelun kautta.

Jari Sinkkonen
Psykiatrian erikoislääkäri, lastenspsykiatrian dosentti

Helinä Häkkänen-Nyholm
Dosentti, Psykologi, Psykologian tohtori (PsT), Psykoterapeutti

Paavo Kettunen
Professori, teologian tohtori

Sirkka-Liisa Kivelä
Yleislääketieteen emeritaprofessori TY, yleislääketiede Geriatrisen lääkehoidon dosentti HY, sosiaalifarmasia

Jouko Kiiski
Dosentti, teologian tohtori, psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, perheneuvoja

Taina Laajasalo
Psykologian tohtori (PsT), laillistettu psykologi, kriminaalipsykologian dosentti (HY), oikeuspsykiatrian asiantuntija

Timo Partonen
Tutkimusprofessori, LT, Psykiatrian erikoislääkäri 

Merja Mäkisalo-Ropponen
Terveystieteen tohtori, terveydenhuollon lisensiaatti, erikoissairaanhoitaja, draamakouluttaja, kansanedustaja ja Suomen Muistiliiton puheenjohtaja

Peppi Haapala
FM, gerontologinen puheterapeutti

Ari Rosenvall
Yleislääketieteen erikoislääkäri, muistisairauksien asiantuntijalääkäri ja käypä hoito työryhmän jäsen

Pekka Larkela
VET psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, Suomen Uusperheellisten Liiton toiminnanjohtaja, diakoni

Tuuli Nikkarinen
Lääketieteen tohtori, terveydenhuollon ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, pari- ja perheterapian kouluttajapätevyys, nuorisopsykiatrian ylilääkäri

Hanna Pinomaa
Psykologi, PsM, Paripsykoterapeutti, tunnekeskeinen pariterapia

Pertti Puhakka
Lääkintöneuvos, psykiatrian erikoislääkäri

Hannu Lauerma
Psykiatrian erikoislääkäri, LT, vankimielisairaalan ylilääkäri, tutkimusprofessori

Gustav Schulman
Psykiatrian erikoislääkäri, koulutuspsykoanalyytikko

Sari Laitinen
Filosofian lisensiaatti, musiikkiterapeutti, fysioterapeutti

Leena Nissinen
Psykoterapeutti, työnohjaaja, vuorovaikutusammattilaisten työhyvinvoinnin asiantuntijakouluttaja

Ella Lazareva
Psykoterapeutti, Monikulttuurisen psykososiaalisen keskuksen johtaja

Florence Schmitt
Filosofian tohtori, VET perhepsykoterapeutti, ET yksilöpsykoterapeutti, varhaisten vuorovaikutussuhteiden psykoterapeutti

Merita Kattelus
VET psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti

Harri Myllylä
VET psykoterapeutti, perheterapeutti, eläinavusteisen psykoterapian sekä haastavan psykoterapian menetelmien asiantuntijakouluttaja

Inga Järvinen
VET psykoterapeutti, KM, Ratkaisukeskeisen psykoterapian kouluttaja ja työnohjaaja

Jani Lehtinen
Psykologian maisteri, Laillistettu kliininen psykologi, Kouluttajapsykoterapeutti, Pari- ja perheterapeutti, Lähihoitaja, Liikunnanohjaaja ja sähköasentaja

Sanna Aavaluoma
Kouluttajapsykoterapeutti, Muistiasiantuntija, Vaativan erityistason perhepsykoterapeutti, Psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti, Työnohjaaja(STOry), Psykodraamaohjaaja (CP)

Sinikka Lounevirta
VET psykoterapeutti, KM, taidepsykoterapeutti, NLP Trainer / Personal Coach, työnohjaaja

Kari Muhonen
VET psykoterapeutti, KM, Ratkaisukeskeisen psykoterapian vastuukouluttaja

Jonna Lehtinen
Kriisityön psykologi, Kouluttajapsykoterapeutti, Pari- ja perheterapeutti, Työnohjaaja

Rauni Nissinen
Erityistason perheterapeutti,Erityistason paripsykoterapeutti,Psyk.esh,

Piia Nurhonen
ET psykoterapeutti, perheterapeutti, FM, psykososiaalisen hyvinvoinnin kouluttaja.

Runa Nyholm
VET psykoterapeutti, psykiatrian erikoislääkäri, psykodraamaohjaaja

Karita Palomäki
Psykofyysinen fysioterapeutti, NLP Master & Työnohjaaja, EFT Matrix Reimprinting-terapeutti

Franz Schnider
Senior Adviser, Executive Coach, Työnohjaaja, Uskonnon ja filosofian lehtori, Monikulttuurisen ohjauksen asiantuntijakouluttaja

Juha Siira
Psykologi, PsM, Psykoterapeutti, EMDR-terapeutti, EDxTM-kouluttaja

Raul Soisalo
Kouluttajapsykoterapeutti (VET), kliininen yksilö-, pari- ja perheterapeutti (kela- ja valvirapätevyys yksilö-, pari- ja perheterapiassa), työnohjaaja, KM (kasvatuspsykologia), näyttötutkintomestari NTM, Tutkijakoulutus (kasvatuspsykologia UEF), OPO, asetuksen (986/98) mukainen kelpoisuus rehtorin virkaan, Master of Counselling Psychology, PD Integrative Psychotherapy, Sotilasilmailupedagogiikan ja ilmailupsykologian asiantuntija puolustusvoimissa tehtävänä em. substanssin kouluttaminen lentosotakoulussa sekä maanpuolustuskorkeakoulun lennonopetukseen ja -oppimiseen liittyvien akateemisten tutkielmien ohjaus ja tarkastus

Jussi Sudenlehti (ent. Sutinen)
Psykoterapeutti (et), Perheterapeutti, Työnohjaaja, Lapsiperheiden ja lastensuojelun piirissä olevien lasten auttamismenetelmien, luovan työskentelyn ja kriisiauttamisen asiantuntijakouluttaja, kirjallisuusterapeutti ja kirjailija

Risto Tarkiainen
Hahmo- ja psykoterapeutti, työnohjaaja, esiintymiskouluttaja ja luokanopettaja

Irma Tuisku
KM, Sairaanhoidon opettaja, psykoterapeutti, kliininen seksologi (NACS), seksuaalipedagogi (NACS) seksologian ylin koulutajapätevyys

Pirjo Tuhkasaari
VET yksilöpsykoterapeutti, VET perheterapeutti,
Psykodynamiisen psykoterapian sekä psykoanalyyttisen ymmärryksen asiantuntijakouluttaja

Jari Vainio
Erikoistoimintaterapeutti, psykoterapeutti, psykodraamaohjaaja, TEP

Martti Vannas
Kouluttajalääkäri, lääketieteen lisensiaatti

LISÄKSI MM. AJANKOHTAISSEMINAAREISSA LUENNOITSIJOINA: 

Dosentti Veikko Aalberg,
Psykoterapeutti, Psykoanalyytikko Kaj. J. Davidkin,
Dosentti Ulla Eloniemi-Sulkava Psykologi Aino Juusola,
Professori Hasse Karlsson,
Psykoterapeutti Maj-Lis Kartano,
Valtiotieteen tohtori Marita Karvinen,
LL, psykiatrian erikoislääkäri Maaria Koivisto,
Dosentti Mikael Leiman,
Psykoanalyytikko Maija Leinonen,
Psykologi, PsT Minna Martin,
Dosentti Sari Näre,
Psykoanalyytikko Ritva Pölönen,
LT, psykiatrian- ja nuorisopsyk el,apulaisylilääkäri Jaana Ruuska,
Psykologi (PsT), Psykoterapeutti Marieke Saher,
Yht. lis. Maija-Leena Setälä,
Professori Juha Siltala Professori Raimo Sulkava
Psykoanalyytikko Pirkko Siltala
Psykoterapeutti Tuija Turunen

Tietoa Suomen Psykologisesta Instituutista

Suomen Psykologisen Instituutin tarkoituksena ja tavoitteena on edistää soveltavaa psykologiaa sekä sen lähialojen tutkimusta hyödyntävää osaamista toimialoilla, joissa toimitaan ihmisten hyväksi. Instituutti toteuttaa alansa tutkimus-, julkaisu- ja kehittämistyötä. Meille on tärkeää, että käytännön työtä tekevät ihmisiä kohtaavat ammattilaiset eri toimialoilla voisivat hyötyä alan uusista tutkimuksista ja innovaatioista. Instituutissa toimivat asiantuntijat ovat oman alansa arvostettuja ja tunnettuja toimijoita. Suurin osa asiantuntijoista toimii instituutissa oman päätoimensa ohella. Keskeisiä mielenkiinnon kohteitamme ovat:

 • Monitieteellinen lähestyminen ihmisen käyttäytymiseen
 • Vuorovaikutuksen psykologia ja laadukkaat vuorovaikutusmenetelmät
 • Elämänkaaren eri vaiheiden psykososiaalisen hyvinvoinnin erityiskysymykset
 • Psyykkinen kriisi ja trauma
 • Sairastumista tai ongelmallisten oireiden kroonistumista sekä haitallista ja vahingollista käyttäytymistä ehkäisevä ammatillisuus, suhde, vuorovaikutus, kasvatus ja psykoedukaatio sekä ohjaus ja tuki
 • Ikääntyminen ja siihen liittyvät ilmiöt monitieteellisestä näkökulmasta
 • Muistisairaudet ja muistisairaan kokonaisvaltainen hoito
 • Perheen ja läheisten huomiointi ja voimavaraistava osallistaminen kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Organisaatiodynamiikka ja johtamisen psykologia
 • Kliininen psykoterapia, pari- ja perheterapia
 • Ihmistä poikkeuksetta kunnioittava ja arvostavalla lämmöllä kohtaaminen

Suomen Psykologinen Instituutti kuuluu seuraaviin valtakunnallisiin keskusjärjestöihin:

 • Mielenterveyden Keskusliitto MTKL ry.
 • Suomen Muistiasiantuntijat ry.
 • Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry.
 • SOSTE Suomen Sosiaali ja Terveys ry.

Yhteistyökumppanina monessa mukana

Suomen Psykologinen Instituutti on kumppanina mukana toteuttamassa myös lukuisia ei kaupallisia hankkeita, joissa on jokin yleishyödyllinen kansalaisten edun mukainen Instituutin arvomaailman mukainen tarkoitus ja tavoite. Useat rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset, keskusjärjestöt ja säätiöt sekä julkisen sektorin toimijat toteuttavat instituutin kanssa kehittämistoimintaa, kukin riippumattomana itsenäisenä toimijana oman toimintasuunnitelmansa puitteissa.