Tässä blogisarjassa ilmestyy kirjoituksia, jossa esitellään näyttöön perustuvia menetelmiä haastavien vuorovaikutustilanteiden hallintaan sekä oman vuorovaikutuskompetenssin lisäämiseksi.

Tilaa tästä veloituksetta itsellesi blogisarja, jonka läpikäytyäsi olet kehittynyt vuorovaikutustaidoissa. Kykenet tekemään niitä pieniä, mutta sitäkin oleellisempia säätöliikkeitä, joilla lisäät luottamusta ja parannat johtajan ja johdettavan keskinäistä luottamusta.

Myers-Briggs-tyypitys luettelee neljä eri akselia/luonnefunktiota – Minkälaiset kemiat kohtaavat ja minkälaiset eivät niin hyvin?

Pohdi hetki omasta todellisuudesta viimeisimpiä kokemuksia kemioiden kohtaamiseen liittyen. Ovatko ne menestystarinoita vai liittyykö niihin jokin toivomisen vara? Miksi kemiat kohtasivat, entä miksi eivät?

I, introvertti – E, ekstrovertti

S, tosiasiallinen – N, intuitiivinen

T, ajatteleva – F, tunteva

J, harkitseva – P, spontaani

Ekstrovertti tuntee todennäköisesti olonsa kotoisammaksi ihmisten ja asioiden kanssa ulkomaailmassa kuin ideoiden sisäisessä maailmassa, on ”ulospäinsuuntautunut”. Akselin toisessa päässä on introvertti, joka tuntee todennäköisesti olonsa kotoisammaksi sisäisessä ideamaailmassa kuin ihmisten ja asioiden ulkomaailmassa, on ”sisäänpäinkääntynyt”.

Tosiasiallinen työskentelee todennäköisesti mieluummin utnnettujen tosiasioiden parissa kuin etsii mahdollisuuksia ja keskinäisiä suhteita, kun taas akselin toisen pään intuitiivinen etsii mieluummin mahdollisuuksia ja yhteyksiä kuin työstää tunnettuja faktoja, on enemmän tulevaisuuteen suuntautunut.

Ajatteleva tekee päätökset todennäköisemmin persoonattoman analyysin kuin henkilökohtaisten arvojen perusteella. Tunteva puolestaan tekee päätökset todennäköisemmin henkilökohtaisten arvojen kuin persoonattoman logiikan avulla.

Järjestelmällinen pitää todennäköisesti enemmän suunnitellusta, organisoidusta, selvästä ja täsmällisestä elämäntavasta kuin joustavasta ja spontaanista. Spontaani sitä vastoin pitää todennäköisesti enemmän joustavasta ja spontaanista elämäntavasta kuin suunnitellusta ja järjestelmällisestä.

Esimiesten haastavat vuorovaikutustilanteet

Processing…
Success! You're on the list.