Nuorten hätä
Jo yksi annos masennuslääkettä alkaa vaikuttamaan aivoissa heti, mutta käytännössä voi viedä useita viikkoja, ennen kuin masennus lievittyy. Tämä johtuu siitä, että masennus on “opittu”. Ensin on opittava jotakin pois, ja vasta sen jälkeen uusien kokemusten on mahdollista jäsentyä uudeksi opituksi. Psykiatrian erikoislääkäri Emma Komulainen tutki väitöskirjassaan masennuslääkkeiden vaikutusta ihmisten tapoihin käsitellä kielteisiä ja myönteisiä asioita. Tutkimuksessa käytettiin koehenkilöinä sekä masennuspotilaita että terveitä ihmisiä. Komulaisen kiinnostavasta väitösaiheesta uutisoi Helsingin Sanomat. Lääke voi vaimentaa sekä kielteisiä että myönteisiä tunnekokemuksia Komulainen havaitsi, että terveiden koehenkilöiden käyttämänä lääkkeellä oli vaimentava vaikutus sekä kielteisistä että myönteisistä sanoista syntyviin reaktioihin.
  • Terveet koehenkilöt jaettiin kahteen ryhmään. Puolet saivat masennuslääke mirtatsapiinia kaksi tuntia ennen magneettikuvausta, puolet kuvattiin ilman lääkitystä.
  • Koehenkilöt laitettiin kuvittelemaan, miten kaksi ihmistä keskustelee heistä itsestään käyttäen joko ikäviä tai myönteisiä sanoja. Koeasetelmalla pyrittiin jäljittelemään tosielämän tunnesisältöjä.
  • Havaittiin, että lääke vaimensi reaktioita sekä kielteisiin että myönteisiin sanoihin.
Masennuksesta pois oppiminen vie aikaa Terveillä koehenkilöillä havaittiin, että jo yksi, vain kaksi tuntia ennen koetilannetta otettu lääkeannos vaikutti eri aivoalueiden välisiin toiminnallisiin yhteyksiin. Etenkin tunnekokemuksille keskeisten aivoalueiden väliset yhteydet voimistuivat tarinoiden myönteisten osien aikana. Vaikka lääke vaikuttaa aivojen toimintaan nopeasti, mielialan koheneminen ja masennusoireiden helpottuminen ei tapahdu hetkessä.
  • Lääkkeen välitön vaikutus aivotoimintaan saattaisi viitata neuroplastisuuteen, aivojen muovautuvuuteen.
  • Aivojen avautuminen muovautuvaksi voi olla sekä hyödyksi että haitaksi, sillä niin myönteiset kuin kielteisetkin kokemukset voivat tulla paremmin opituksi.
  • Masennus on vahvasti opittu kielteinen mielentila, josta ihmisen on ensin opittava irti, ennen kuin aivoille voi alkaa opettamaan myönteisempää suhtautumista asioihin. Siksi mielialan koheneminen vaatii aikaa.
Vaikka masennuksesta parantuminen on usein pitkäaikainen prosessi, masennuslääkkeiden varhaisvaikutusten tutkimuksella on hyötynsä. Se auttaa ymmärtämään lääkkeiden toimintaa ja antaa samalla osviittaa siitä, ketä hoito voisi hyödyttää. Lääkkeiden oheen tarvitaan terapiaa Psykoterapian roolia masennuksen hoidossa ei pidä aliarvioida. Sen avulla voidaan auttaa masennusta sairastavaa oppimaan pois masennuksesta. Masennuksen kehässä kielteiset tunteet vahvistuvat ja myönteiset tunteet heikentyvät. On tärkeää, että potilas saa psykoterapiaa, joka auttaa häntä pois masennuksen kehästä. Olisikin mielenkiintoista tutkia, selittääkö aivojen muovautuvuus sen, että masennuksen hoitaminen pelkillä lääkkeillä on toisinaan johtanut masennuksen kroonistumiseen ja uudistumiseen.