fbpx

Psykoterapeutteja ehkä sittenkin riittävästi

Kela on käytännössä vuosikaudet rajannut kuntoutuspsykoterapiaa vailla olevilta hoitoon pääsyn, vaikka sitä on koko ajan ollut riittävästi saatavana. Suomessa on vähintään 2000 työikäistä, hyvin koulutettua Valviran rekisterissä olevaa psykoterapeuttia, joiden hoitoon kuntoutuspsykoterapian tarpeessa olevat eivät voi Kelan voimassa olevien käytäntöjen mukaan hakeutua. Siksi nämä yli 2000 psykoterapeuttia eivät myöskään voi tosiasiallisesti toimia päätoimisesti psykoterapeutin tehtävissä, vaikka he ovat päteviä ja virallisesti tunnustettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. He ovat saaneet nimikesuojaukseen johtaneen psykoterapeuttikoulutuksensa perhepsykoterapian suuntauksessa.  

Psykoterapeuttikoulutus

Psykoterapeuttikoulutuksen maksuttomuutta ajava kansalaisaloite sai yli 50.000 allekirjoittajaa ja se on jätetty eduskunnan käsiteltäväksi 20.1.2021. On käsittämätöntä, etteivät poliittiset päättäjät ole kyenneet järjestämään psykoterapeuttikoulutusta valtion rahoittamaksi. Kun kymmenen vuotta sitten puuhattiin innokkaasti psykoterapeuttikoulutuksia yliopistojen järjestämisvastuun piiriin, olin hyvin toiveikas. Onhan se erikoista, että psykoterapeutiksi kouluttautuminen on pitkään ollut ainoa terveydenhuollon ammatti, johon kouluttautuminen maksaa 20–60.000€. Yliopistot ovat olleet järjestämisvastuussa kohta kymmenen vuotta. Kouluttautumisen hintalappu on ja pysyy. Hinnat eivät edes laskeneet, vaikka yliopistojen toiminta on lähtökohtaisesti valtion rahoittamaa. Kävi päinvastoin. Psykoterapeuttikoulutusten hinnat nousivat.  

Vaikka kansalaisaloite menestyisi ennätysajassa, kestää kouluttautuminen kolmesta neljään vuotta. Odotellessamme maksuttomia psykoterapeuttikoulutuksia ja niistä valmistuvia uusia psykoterapeutteja olisi syytä selvittää, voisiko olemassa olevia psykoterapeuttiresursseja hyödyntämällä, eli käytännössä nykyisiä kuntoutuspsykoterapian rahoituskäytäntöjä säätämällä, löytää nopeampia ratkaisuja psykoterapeuttipulaan. Hoitoa vailla oleville tarvitaan inhimillisempi ja varsinkin nopeampi ratkaisu hoitoon pääsemiseksi. Suuntauksesta riippumatta psykoterapeuttikoulutus kestää vähintään 3–5 vuotta.  

KELAn selvitys

Kelan omankin selvityksen mukaan (Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 74, 2011) perheterapiasuuntauksen koulutuksen suorittaneet psykoterapeutit ovat olleet pitkään määrällisesti suurin psykoterapeuttiryhmä. Samaisen selvityksen mukaan he kuitenkin toteuttavat Kelan tuella psykoterapioita kaikkein vähiten verrattuna mihin tahansa muuhun psykoterapiasuuntauksen terapeuttiryhmään Suomessa.  

Psykoterapian tarve

Suomessa psykoterapiapalvelujen tarpeessa olevia ihmisiä on ilman kliiniseen tutkimukseen perustuvia syitä annettu käytännössä mieluummin jäädä ilman psykoterapiaa – tai odottamaan psykoterapiaan pääsyä pahimmillaan jopa useamman vuoden jonoihin – kuin että olisi mahdollistettu heille pääsy laillisen nimikesuojauksen omaavan ja asiallisesti koulutetun psykoterapeutin hoitoon. Perhepsykoterapian suuntauksessa koulutetut psykoterapeutit osaavat olla avuksi varsinaisen asiakkaan ohella hänen perheenjäsenilleen, muille läheisilleen sekä hänen verkostoonsa kuuluville. Nopein keino parantaa psykoterapian saatavuutta sekä määrällisesti että alueellisesti potilasturvallisuudesta ja hoidon laadusta tinkimättä olisi ohjata Kelaa muuttamaan nykykäytäntöään, jolle ei löydy perusteita psykoterapiatutkimuksesta sen paremmin kuin Kelan omistakaan selvityksistä.  

Raul Soisalo, kliininen yksilöpsykoterapeutti (lapset, nuoret, aikuiset), pari- ja perhepsykoterapeutti, psykoterapiakouluttaja VET, työnohjaaja ja työnohjauksen kouluttaja 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

%d bloggaajaa tykkää tästä: