fbpx

Category Archives: Yleinen

Hatkaaminen – mistä on kyse?

Hatkaamisen käsitteestä Hatkaamisen käsitteellä tarkoitetaan sitä, että huostaanotettu nuori lähtee omin luvin pois sijoitusyksiköstään tai ei palaa sinne sovittuna aikana. Aihe nousi julkiseksi keskustelunaiheeksi joulukuun 2020 alussa tapahtuneen murhan jälkeen, koska 16-vuotias uhri löytyi vasta muutaman päivän päästä murhasta. Yle kertoo poliisin tiedottaneen, että uhri oli lastensuojelun asiakas, joka asui kodin ulkopuolelle sijoitettuna. Sijoituspaikoista hatkaan […]

Haastavasti oireilevan nuoren psykoterapeuttinen ja psykiatrinen hoito

Haastavasti oireilevan nuoren psykoterapeuttinen ja psykiatrinen hoito, 10 op Taustaa Nuoruusikä on haastavaa aikaa. Aivot kehittyvät osittain räjähdysmäisesti ja osittain hitaasti niin, että riski käytökselle jota voidaan pitää häiriintyneenä on ilmeinen. Kouluissa, psykiatrialla ja lastensuojeluyksiköissä raportoidaan yhä enemmän nuorten viiltelystä, aggressioista ja päihteidenkäytöstä. Nuoruusikäisen persoonan kehitys on altis häiriöille, jos taustalla on väkivaltaa tai hyväksikäyttökokemuksia. […]

Kukaan ei ole koskaan köyhtynyt antamisesta

Kukaan ei ole koskaan tullut köyhäksi antamisesta Tunteilla on keskeinen rooli ihmisen toiminnassa. Tunnereaktioihin on mahdollista vaikuttaa omilla valinnoilla, sillä asioille antamamme merkitykset synnyttävät tunteita. Pelko voi kääntyä kiitollisuudeksi ja muiden huomioimiseksi, kirjoittaa Raul Soisalo. Kokemus aiheuttaa reaktiona emotionaalista liikehdintää. Hyvää kokemusta seuraa luultavasti jotakin mielihyvän suuntaista ja ikävää kokemusta jotakin mielipahan tapaista. Se tulkitaanko kokemus […]

Kesäblogi

Toukokuun loppu ja kesäkuun alku on juhlien ja siirtymien aikaa. Monet esikoululaiset ottavat ison askeleen koulutielle ja toiset siirtyvät päiväkodista esikouluun. Peruskoulu päättyy ja ylioppilaat painavat valkolakin päähän. Lapset ja nuoret siirtyvät joka vuosi askeleen eteenpäin kohti työelämää, jossa heistä tulee viimein yhteiskunnan tuottavia jäseniä. Kehityksellisesti erityisen herkkiä ovat ikävuodet viidestä seitsemään. Ennen kuin siirrytään […]