Current Status
Not Enrolled
Price
272,8 €

AIKA JA PAIKKA

27.8.2022 klo 9-16 ETÄ-/ VIDEOVÄLITTEINEN OSALLISTUMINEN

Kiintymystrauman kohtaaminen ja hoito – arjessa ja vastaanotolla

Hinta 220 € + alv 24 %

KUVAUS

Kiintymystrauman kohtaaminen ja hoito on haastavaa työntekijöille ja tiimeille. Tuloksena on usein epätoivo kun yrittää täyttää pohjatonta kaivoa. Auttajat saattava väsyä ja lasta kuvataan ”mahdottomaksi”. Kärsimyskeskeisen mallin sijaan tulisi toteuttaa niitä yksinkertaisia asioita, joita lapsen hermoverkot ovat jääneet vaille kiintymyksen puutteen ja trauman takia.

Kiintymyssuhteesta ja traumasta on kirjoitettu viime vuosikymmeninä paljon. Hughes, Van der Kolk, Siegel ja Fonagy ovat esittäneet erilaisia työtapoja kiintymystrauman työstämiseen. Tunnekeskeinen pariterapia hyödyntää kiintymyssuhdeteoriaa, ja on todettu erittäin tehokkaaksi menetelmäksi hoitaa ihmissuhteiden vaikeuksia.Iso kysymys on siinä, miten saadaan siirretyksi lapsen arkeen tietoa ja kokemus kiintymyssuhteista.

Aivojen hermoverkkohistoria on joustavaa, mutta vaatii muuttuakseen tuhansia toistoja. Tästä syystä terapeuttinen vuorovaikutus, jolla kiintymystraumaa voidaan hoitaa pitäisi saada toimimaan päivittäin arjessa, sillä järjestelmässämme näistä hankalimmista vaurioista kärsivät eivät ole ”terapiakuntoisia”. Miten luoda sijaisperheissä, lastenkodeissa tai perheissä sellaista yhteyttä, jossa samaan aikaan lapsen haastava pulma tulee ymmärretyksi ja vuorovaikutetuksi suhdekeskeisellä tavalla. Myös uusi tieto traumoista ja niiden hoidosta vaikuttaa kiintymystraumojen hoitoon.Hyvä hoito lisää myös lapsen omia keinoja ja erillisyyttä.

Moniulotteisia pulmia

 • Kiintymyssuhteen ongelmat ja varhainen trauma
 • Post-traumaattinen stressi
 • Aivojen rakentuminen varhaisissa suhteissa

Mitä suhteessa tapahtuu?

 • Yhteyden luominen
 • Mentalisaatio työkaluna
 • Peilaaminen ja jäljittely
 • Symbolinen suoja ja itsehavaintojen mahdollisuus

Haasteita

 • Kiintymysfobia ja kiintymyksen katkeamisen fobia
 • Tuhat toistoa, aivot muuttuu arjessa
 • Systeeminen lähestymistapa kiintymystraumaan
 • Kiintymyssuhde terapiassa
 • Kun kiintymys on liikaa, annostelua objektisuhteessa

Työkaluja

 • Kohti eheämpää kertomusta – digital storytelling
 • Kokoava työtapa
 • Satujen käyttö
 • Leikin merkityksestä

KOULUTTAJA

Vaativan erityistason psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, psykoterapiakouluttaja ja –tutkija Raul Soisalo

Suomen Psykologinen Instituutti

About the Instructors