Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This koulutus is currently closed

Koulutus on monimuotokoulutusta sisältäen 10 lähiopiskelupäivää, tehtäviä, verkko-opiskelua, kirjallisuuteen perehtymistä sekä kehittämistyön. Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi muun työn ohessa.

Kriisityön erikoistumisopinnot 10 op, Helsinki- kevät 2022

 Mahdollisuus osallistua koulutukseen videovälitteisesti. 

17.1.-18.1.2022/ 02.03.-03.03./ 29.03.-30.03./ 27.4.-28.4./ 25.05./ 03.06.2022

Koulutus alkaa Helsinki 17.01.2022, klo: 9.00.

TAVOITE:

Opiskelija saavuttaa asiantuntijatason teoreettisen ja menetelmällisen osaamistason kriisityössä. Koulutus antaa debriefingohjaajan kelpoisuuden. Opiskelija hallitsee kriisi- ja traumapsykologian perusteet ja osaa tunnistaa potentiaaliset kriisit ja traumaattiset tapahtumat sekä ihmiset jotka näille altistuvat. Opiskelija hallitsee eri kriisi- ja traumatyön interventioita ja kykenee ajoittamaan annostelemaan ja antamaan avun erilaisille ihmisille erilaisin tarpeisiin.

KOHDERYHMÄ:

 • Kriisiryhmissä oppilashuoltoryhmissä sekä vastaavissa toimivat henkilöt
 • Kriisityötä tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ja vapaaehtoiset
 • Vuorovaikutusammattilaisille jotka kohtaavat työssään usein kriisejä ja traumoja
 • Esimiehet sekä organisaatioiden työturvallisuudesta vastaavat henkilöt ja muut jotka mahdollisessa onnettomuustilanteessa tekevät päätöksiä tai osallistuvat pelastus- tuki- organisointi- tutkinta- tai tiedotustoimintaan
 • Muut vuorovaikutusammattilaiset jotka haluavat lisäkoulutusta kriisityöhön liityen

KOULUTUKSEN RAKENNE:

Koulutus on monimuotokoulutusta sisältäen 10 lähiopiskelupäivää tehtäviä verkko-opiskelua kirjallisuuteen perehtymistä sekä kehittämistyön. Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi muun työn ohessa.

Lähiopetuspäivät

Yhteensä 10 päivää 80 t klo 9–16.

KOULUTUKSEN KESKEISET TEEMAT

 • Elämän normaalit kriisit ja yksittäiset traumaattiset kokemukset
 • Traumojen hoidon perusteet ja menetelmät
 • Debriefing –ohjaaja koulutus
 • Kriisiryhmien ja muun kriisityön organisointi ja johtaminen
 • Kriisit ja traumat perheessä
 • Vakavat toistuvat traumatilanteet
 • Lasten ja nuorten kriisit ja traumat
 • Vanhusten kriisit ja traumat
 • Lähisuhdeväkivalta
 • Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö
 • Päihdeongelmat
 • Suisidaalisuus sen ehkäisy ja hoito
 • Onnettomuustilanteiden jälkipuinti
 • Kuoleman kohtaaminen ja saattohoito
 • Sijaistraumatisoituminen ja vaikutukset työyhteisöön
 • Myötätuntouupumuksen ehkäisy ja hoito

KUSTANNUKSET

Kurssimaksu/opiskelija: 1490€, koulutuksen voi maksaa ilman lisäkuluja kahdessa erässä. Mikäli opiskelija haluaa, on osallistumismaksu mahdollista maksaa enintään kuudessa erässä, jolloin jokaiseen laskuun lisätään 10 euron laskutuslisä. Merkitse ilmoittautumiskaavakkeen lisätietokenttään mikäli toivot laskutusta erissä ja kuinka monta erää toivot. Lisätietoja: asiakaspalvelu@psyk.pro

Kouluttajat

Koulutuksen kouluttajina käytämme kouluttajapätevyyden omaavia alan substanssiasiantuntijoita.

Salli Saari

Kriisi- ja katastrofipsykologian dosentti, kriisipsykologi, PsT

Aila Salotuuli

Kriisi- ja sosiaalipäivystäjä, stt, psykoterapeutti, Nepsy-ohjaaja

Raul Soisalo

Koulutuksen vastuukouluttaja: VET Kouluttajapsykoterapeutti, kliininen yksilö- pari- ja perheterapeutti

PERUUTUS JA MAKSUNPALAUTUSEHDOT

About the Instructors

Kriisi- ja katastrofipsykologian dosentti, psykologian tohtori Salli Saari Kliininen pari-, perhe- ja yksilöpsykoterapeutti, VET Kouluttajapsykoterapeutti Raul Soisalo Majuri evp., kriisivalmiuskouluttaja Petteri Kantola YTM, psykoterapeutti, kriisi- ja sosiaalipäivystäjä Aila Salotuuli