Current Status
Not Enrolled
Price
184,76 €

Lapsen vieraannuttaminen erotilanteissa Koulutuksessa käydään kattavasti läpi kansainvälistä tutkimusta vieraannuttamisilmiöstä (ks. esim. Saini, M. (2016). Empirical evidence of alienation: Updated review. Teoksessa Parenting plan evaluations: Applied research for the family court).

Lisäksi koulutuksessa annetaan työvälineitä siihen, millaisia seikkoja ammattilaisen pitäisi huomioida tilanteessa, jossa perhe on vaikean eroriidan keskellä ja esiin tulee epäily vierannuttamisesta. Tilanteita tulee arvioida hypoteesiajattelun ja vaihtoehtoisten selitysten testaamisen kautta. Näin siksi, että lapsen vieraantuminen vanhemmasta voi vieraannuttamisen lisäksi johtua myös muista seikoista, tilanteeseen vaikuttavia yksilö- ja ympäristötekijöitä on paljon ja ammattilaisen neutraliteetin ja objektiivisuuden säilyttäminen tilanteissa on haastavaa.

About the Instructors