Current Status
Not Enrolled
Price
390€ + alv

Monikulttuurisuus ja Aivot Seminaari toteutetaan videovälitteisesti online-seminaarina, joten siihen voi osallistua etänä.

17.10.2022

Monikulttuurisuus asiakastyössä

Monikulttuurisuus ja Aivot Seminaari Keskeinen Sisältö:

 • Islamilaisuuden monet kasvot
 • Suomen sisäinen monikulttuurisuus (suomalaiset vähemmistöt)
 • Aasian ja Venäjän kulttuurit
 • Länsimaiset ja muut kulttuurit
 • Perhe- ja verkostotyö maahanmuuttajien parissa
 • Monikulttuurisen psykoterapian (ml- systeemiset terapiat) perusteet, teoriaa ja käytäntöä
 • Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet
 • Mielenterveys ja päihteet eri kulttuurien valossa

18.10.2022

Aivoviisas auttaja

Taustaa:

Auttamistyö on välillä turhauttavaa, kun ei näe oman työn tuloksia konkreettisesti. Silloin on hyvä pysähtyä neurotieteen äärelle. Monella asialla jota toteutamme toisen ihmisen kanssa on todettu merkitystä aivojen tasolla.

Neurotiede on tuonut kiinnostavaa uutta tietoa siitä, miten ihminen toimii, mutta sen käytännön soveltaminen on vielä hankalaa.

Aivoviisas auttaja ymmärtää mitä aivoissa tapahtuu ja miten aivot kehittyvät ja miten sitä voi hyödyntää vuorovaikutussuhteessa. Mitä hyötyä on ihmissuhteesta aivojen näkökulmasta ja millä tavalla hermoverkkohistoria ohjaa meitä. Tai millä tavalla voimme lähestyä ja tuottaa muutosta.

Ihmisen pitää olla synkronissa toiseen ihmiseen, että oppiminen ja muutos voi tapahtua. Aivojen toiminnan kautta voimme ymmärtää myös, mikä merkitys ilolla ja suhteen laadulla on motivaation syntymiseen ja miten me ihmisinä peilauksen kautta synnytämme empatiaa ja säätelytaitoja.

Koulutuspäivän aikana harjoitellaan aivotaitoja ja yritetään ymmärtää ihmisen automaattista toimintaa ja sitä, miten kaikkea tätä voi hyödyntää vuorovaikutuksessa sekä oman ammatillisen jaksamisen edistämisessä. Koulutuspäivä antaa eväitä psyykkiseen säätelyyn, stressinhallintaan sekä läheisyys-etäisyys-akselin säätelyyn.

Keskeinen sisältö:

 • Kokeva va. kertova/muistava minuus
 • Järki vs. tunne
 • Päätös vs. automaattiohjauksen ns. päät-s
 • Stressinhallinta neurotietieden avulla
 • Henkisen kestävyyden kehittäminen neurotieteiden avulla
 • Borgesin teoria kiertäjähermoista

Seminaarin kouluttaja:

Raul Soisalo

Kouluttajapsykoterapeutti (VET), kasvatuspsykologi, kliininen pari- perhe- ja yksilöpsykoterapeutti (kela- ja valvirapätevyys yksilö-, pari- ja perheterapiassa: lapset, nuoret, aikuiset), neuropsykiatrian, kriisi- ja traumapsykologian kliinisen kouluttajan erityispätevyys, Työnohjaaja (STOry), PD Integrative psychotherapy

Osallistumismaksu:

390 € + arvonlisävero 24%

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Suomen Psykologinen Instituutti asiakaspalveluun asiakaspalvelu@psyk.pro tai numeroon  010 2310 333

About the Instructors