Current Status
Not Enrolled
Price
2800,00 €

Koulutuksessa syvennytään kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteisiin ja näiden kahden psykologian alueen välisiin yhteyksiin. Teemoja ovat mm. havaitsemisen, tarkkaavaisuuden ja muistin kognitiiviset ja hermostolliset mekanismit sekä hermoston toiminnan perusteet, hermoston kehitys, rakenteet ja muotoutuvuus.

Koulutuksessa perehdytään integratiiviseen psykoterapian taustateorioihin sekä erityisesti systeemiseen psykoterapiaan, josta ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys, perhe- ja verkostoterapia ovat alun perin lähtöisin. Lisäksi syvennytään kognitiiviseen psyko- ja käyttäytymisterapiaan. Koulutus on suunniteltu erityisesti psykoterapeuteille, jotka haluavat laajentaa Kelan suuntausvalikoimaansa neuropsykiatrisiin häiriöihin. Pohjakoulutusvaatimuksena on nepsy-ohjaajan koulutus ja soveltuva korkeakoulututkinto. Muille kuin psykoterapeuteille koulutus tuottaa psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot. Koulutuksen voi tarvittaessa maksaa neljässä erässä ja rahoitusta voi tiedustella oppisopimustoimistosta.

NEPSY –terapeutti 30 op

  • Neuropsykologian perusteet (3 op)
  • Aikuispsykiatria (5 op)
  • Kliiniset interventiot 2 (5op)
  • Neuropsykiatria 2 (5 op)
  • Integratiivinen psykoterapia 2 (5 op)
  • Vapaavalintaiset opinnot (2 op)
  • Harjoitusterapiat ja niiden työnohjaus (3 op)
  • Lopputyö (2 op)

About the Instructors

Admin tili rajattuun käyttöön.