Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This koulutus is currently closed

PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSEN EDELLYTTÄMÄT LISÄOPINNOT

Osallistu koulutukseen lähiopetukseen  etänä . Koulutus täyttää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuksien edellyttämien lisäopintojen kriteerit.

Koulutuksen hinta on 2100€+alv. Koulutuksen voi maksaa 4 erässä.

TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna verkko-opiskelualustalla. Opiskelu perustuu prosessimuotoiseen työskentelyyn ja sen rinnalla tapahtuvaan oman terapeuttisen työotteen kehittämiseen. Koulutuksessa opittuja asioita tulee viedä käytäntöön. Tästä syystä koulutusta ei ole mahdollista suorittaa pikakurssina, sillä uusien menetelmien ja taitojen käytännön harjoittelu vie oman aikansa.

KOULUTUKSEN RAKENNE

Koulutus sisältää 20 koulutuspäivän edestä verkkokoulutuspäiviä, jotka perustuvat videoituihin asiantuntijaluentoihin. Lisäksi opiskelija voi osallistua muutamiin avoimiin videovälitteisiin koulutuspäiviin. Verkko-oppimisalustalta löytyvät myös opintoihin kuuluvat kirjalliset tehtävät, ohjeet kirjallisuuteen perehtymisestä ja niiden suorituksista sekä ohjeet kokoavan opinnäytetyön laatimiseen, joka voi olla temaattinen kirjallisuuskatsaus tai esimerkiksi omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

Integratiivisen psykoterapian ja ohjauksen seminaari
Ryhmäkeskustelu nuorten psykoterapiaryhmässä

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Opintojen sisältö koostuu seuraavista teemoista:

 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatriset häiriöt, häiriöiden tutkiminen, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
 • Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden hoito ja kuntoutuksen menetelmät
 • Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etiikka, sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavuustekijät
 • Mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
 • Mitä ominaisuuksia psykoterapeutilta edellytetään
 • Opinnäytetyö/ kehittämistehtävä

KUSTANNUKSET

Helsinki: 2100€+alv.

Koulutuksen ohjelma

KOULUTUKSEN AVAUS

 • Orientaatio opiskeluun
 • HOPS
 • Mitä on psykoterapia
 • Mitä on työnohjaus
 • Psykoterapiamuodot
 • Psykoterapeuttinen sanasto

YKSILÖN PSYYKKINEN KASVU JA KEHITYS

 • Ihmisen elämänkestoinen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Mielen rakentuminen
 • Ylisukupolvisuus

PSYKOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS JA MENETELMÄT

 • Psykoterapian vaikuttavat tekijät
 • Psykoterapeuttinen vuorovaikutus
 • Transferenssi, vastatransferenssi, projektio, projektiivinen identifikaatio

MIELENTERVEYS JA PSYKIATRINEN DIAGNOSTIIKKA

 • Lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys ja sen häiriöt
 • Psykiatrinen diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
 • Näyttöön perustuvat interventiot
 • Common factors tutkimus

ELÄMÄNKAARI, TRAUMAT JA KRIISIT

 • Kehitykselliset ja traumaattiset kriisit
 • Eri-ikäiset psykoterapiassa
 • Sijaistraumatisoituminen ja siltä suojautuminen
 • Perusteita trauman hoitoon
 • Akuutin kriisin arviointi ja hoito

RYHMÄNOHJAUKSEN JA -TERAPIAN PERUSTEET

 • Ryhmäprosessi
 • Ryhmädynamiikka
 • Ryhmän ohjaajan perustaidot

PSYKIATRINEN HOITO- JA KUNTOUTUSJÄRJESTELMÄ, PSYKOTERAPEUTTINA TOIMIMINEN

 • Psykiatriset hoito- ja kuntoutusmuodot
 • Psykiatrinen hoito- ja kuntoutusjärjestelmä
 • Psykoterapeuttina toimimista ohjaavat lait ja asetukset

PARI- JA PERHETERAPIA PSYKOTERAPIAMUOTOINA

 • Parisuhdedynamiikka
 • Vanhemmuus
 • Perheen kehitysvaiheet ja -haasteet
 • Perhedynamiikka
 • Uusperheet

MUUT PSYKOTERAPIASUUNTAUKSET

 • Kognitiivinen
 • Psykodynaaminen ja -analyyttinen
 • Kriisi- ja traumapsykoterapia
 • Integratiivinen
 • Ratkaisukeskeinen
 • Muut

KLIININEN SEMINAARI

 • Erilaiset puhumisen / keskustelun tavat
 • Toiminnallistaminen
 • Here and now – there and then
 • Reflektio
 • Universaalit suuntauksesta riippumattomat psykoterapeuttiset interventiot

PÄÄTÖSSEMINAARI

 • Kirjallisten kehittämistehtävien käsittely

Kouluttajat

Koulutuksen kouluttajina käytämme kouluttajapätevyyden omaavia alan substanssiasiantuntijoita. Vastuukouluttajana toimii:

Raul Soisalo

Kouluttajapsykoterapeutti (VET), kasvatuspsykologi, kliininen pari- perhe- ja yksilöpsykoterapeutti (kela- ja valvirapätevyys yksilö-, pari- ja perheterapiassa: lapset, nuoret, aikuiset), neuropsykiatrian, kriisi- ja traumapsykologian kliinisen kouluttajan erityispätevyys, Työnohjaaja (STOry), PD Integrative psychotherapy

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Suomen Psykologinen Instituutti asiakaspalveluun asiakaspalvelu@psyk.pro tai numeroon  010 2310 333


PERUUTUSEHDOT

Jos ilmoittautuminen perutaan viimeistään 14 vuorokautta ennen kurssin alkua, peruutuksesta ei koidu kuluja.
Jos osallistumismaksu on jo maksettu, palautetaan kurssimaksu vähennettynä 20 euron käsittelykuluilla.

Sairastumistapauksissa ota mahdollisimman pian yhteyttä asiakaspalveluun. Kurssimaksua ei peritä, mikäli osallistuja toimittaa lääkärin tai sairaanhoitajan todistuksen, joka osoittaa hänen olevan estynyt osallistumaan kurssille.

aggressio ahdistus aivot emootio emootiot empatia esiintyminen esimies esimiestyö ihmissuhteet johtaja johtajuus johtaminen johtamisen tavat k.o.n.s.t.i kasvatus kiire lapset lapsuus lastensuojelu Luontoterapeutti masennus Mental Health mielenterveys muistisairaan hoito muistisairas muistisairaus persoonallisuustyypit psykoterapia Raul Soisalo riippuvuudet Self care stressi Terapeuttinen luonto-ohjaaja tiimityö traumat tunteet työelämä työhyvinvointi työnohjaus työyhteisö viha vuorovaikutus väkivallan preventio väkivalta

Koulutus Content

About the Instructors