Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This koulutus is currently closed

Tavoite:

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmius toimia haastavasti psyykkisesti oireilevan ja reagoivan lapsen ja nuoren ohjaajana ottaen huomioon asiakkaan kokonaisuus ja muu kasvatus, hoito ja huolenpito. Tavoitteena, että kaikki tukitoimet ovat samansuuntaisia ja että ne tukevat toinen toisiaan.

Tämä koulutus hyväksiluetaan 100%, mikäli opiskelija jatkaa instituutin järjestämässä neuropsykiatrisen valmentajan tai lyhytterapeutin koulutusohjelmissa myöhemmin.

Suomen Psykologinen Instituutti

Kohderyhmä:

Psyykkisesti oireilevien ja psykososioemotionaalisesti reagoivien lasten ja nuorten ohjaustehtävissä toimivat asiantuntijat eri sektoreilla.

Sisältö:

–         Kiintymyssuhde

–         Kiintymyssuhdehäiriö häiriö ja korvaavat ihmissuhteet

–         Traumat

–         Työskentely traumatisoituneen lapsen kanssa

–         Terapeuttinen omaohjaasuhde; laadukkaan omahoitajatyön elementit,terapeuttinen  

työskentelyote, traumatisoituneet lapset ja eheyttävät korjaavat kokemukset, vastavuoroiset tunnesuhteet omaohjaajatyössä

–         PACE asenne, ICDP kolmio, kannustava vuorovaikutus, turvallistava ohjaus

–          Lasten psykiatristen ongelmien tunnistaminen ja yleisimmät häiriöt; autismin kirjo (ml. asperger-piirteet), adhd, syömishäiriöt, itsetuhoisuus, viiltely, ahdistus, masentuneisuus, käytöshäiriöt, hyväksikäyttö, posttraumaattinen stressi ja niiden huomiointi kasvun tukemisessa ja ohjauksessa

– Psyykkisesti ja/tai emotionaalisesti oirehtivan lapsen kanssa työskentely

–          Lapsen seksuaalinen ja psykoseksuaalinen kehitys eri ikäkausina /seksuaaliterveys

–          Murrosikä – mikä on vielä normaalia käyttäytymistä ja kehitystä – ja milloin pitäisi huolestua

–          Lapsen toiminnanohjauksen, impulssikontrollin, tunteiden säätelyn ja aggressiivisesti käyttäytyvän lapsen ohjaaminen

–          Aggressiivisesti tai muutoin haitallisesti oireilevan lapsen kohtaaminen ja hoitava kasvatus reaktiivisessa ja proaktiivisessa oireiluvaihtoehdoissa

–          Psyykelääkkeet   

–          Päihteet, huumeet ja riippuvuudet: eskapistinen vs. elämyshakuinen päihdekäyttäytyminen

–          Psykiatristen hoitojen valikoima: systeemisestä hoidosta kuntouttavaan valmennukseen

–          Perhe ja ylisukupolviset traumat ja mielenterveys ongelmat

–         Oppimistehtävä        

  • Omaohjattavasi kanssa toteutettavan hoito- ja kasvatustyön sisällön suunnittelu terapeuttisesta työotteesta käsin, huomioiden lapsen psyykkiset haasteet

–         Kirjallisen suunnitelman laatiminen lyhyelle ja pitkälle aikavälille

Hinta: 950 € + alv 24%

Suomen Psykologinen Instituutti  

Lisätietoa: asiakaspalvelu@psyk.pro tai p. 010 2310 333

PERUUTUS JA MAKSUNPALAUTUSEHDOT

Peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@psyk.pro. Peruutuksia ei vastaanoteta muilla tavoin, esimerkiksi puhelimitse. Lähetämme onnistuneesta peruutuksesta kuittauksen sähköpostitse. Jos et saa vahvistusta peruutuksen onnistumisesta, ole yhteydessä asiakaspalveluun puh. 010 2310 333.

Jos ilmoittautuminen perutaan viimeistään 14 vuorokautta ennen kurssin alkua, peruutuksesta ei koidu kuluja.

Jos osallistumismaksu on jo maksettu, palautetaan kurssimaksu vähennettynä 20 euron käsittelykuluilla.

Jos peruminen tapahtuu alle 14 vuorokautta ennen kurssin alkua, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.

Jos osallistuja ei ilmoita peruutuksesta ja ei saavu kurssille, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.

Sairastumistapauksissa ota mahdollisimman pian yhteyttä asiakaspalveluun. Kurssimaksua ei peritä, mikäli osallistuja toimittaa lääkärin tai sairaanhoitajan todistuksen, joka osoittaa hänen olevan estynyt osallistumaan kurssille.

About the Instructors