Current Status
Not Enrolled
Price
2822,58 € + alv 24%
Opit ymmärtämään ratkais- ja voimavarakeskeisen lyhytterapian taustafilosofian ja periaatteet.

Taustaa

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lyhytterapeutti koulutus antaa osallistujille valmiudet käyttää asiakastyössä ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä, lyhytterapeuttisia menetelmiä.

Pohjakoulutusvaatimuksena on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Koulutukseen voidaan erillishakemuksesta hyväksyä myös muu tutkinto, mikäli hakijalla on riittävä työkokemus ja osaaminen alalta sekä riittävät perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Koulutuksen tavoite:

 • Ymmärtää ratkais- ja voimavarakeskeisen lyhytterapian taustafilosofian ja periaatteet
 • On tutustunut terapiatyön eri suuntausten tunnusomaisiin piirteisiin
 • On tutustunut mielenterveyden diagnostiikan perusteisiin
 • Tuntee ratkaisu- ja voimavarakeskeiset sekä dialogiset ja kognitiiviset haastattelumenetelmät ja osaa käyttää niitä
 • Osaa soveltaa ratkaisu- ja voimavarakeskeisen sekä kognitiivisen lyhytterapian menetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä
 • Tuntee tavallisimpien mielenterveyden ongelmien hoitoon soveltuvat ratkaisu- ja voimavarakeskeiset sekä kognitiiviset menetelmät
 • Osaa soveltaa yllä mainittuja työtapoja työhyvinvoinnin edistämiseksi työyhteisössä
 • On perehtynyt positiiviseen psykologiaan ja osaa hyödyntää siitä saatavaa tietoa terapeuttisessa viitekehyksessä

Koulutuksen rakenne

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lyhytterapeutti koulutus kestää kolme lukukautta. Lähiopetus toteutetaan laadukkaasti videovälitteisesti, jolloin siihen voi osallistua etänä.

 • lähiopetuspäivät (25 kpl)
 • oppimistehtävät oppimisalustalla verkossa
 • pienryhmätapaamiset n. kerran kuussa
 • kirjallisuuteen ja artikkeleihin perehtyminen ja sen reflektointia (n. 2500 sivua)
 • Työnohjattua itsenäistä asiakastyön harjoittelua lyhytterapeuttisin menetelmin (100 tuntia, jossa 1 tunti on 45 min)
 • kehittämistehtävä/ päättötyö

Mikäli opiskelijalla ei vielä ole psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiä lisäopintoja 30 op suoritettuna, on mahdollista sisällyttää tähän koulutuskokonaisuuteen psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot kokonaisuudessaan.

Mitä on lyhytterapia?

Lyhytterapia on keskimäärin lyhyempää kuin pidempi terapia, tyypillisesti 8–20 käyntikertaa.

Lyhytterapiassa on erilaisia koulukuntia eli suuntauksia, kuten perinteisessä psykoterapiassa. Koulukunta määrittää, millä tavoin terapeutti lähestyy ongelmia ja millaisia työkaluja hän käyttää ongelmien ratkaisemiseen.

Lyhytterapeuttikoulutukset edustavat enimmäkseen ratkaisukeskeistä lähestysmistapaa, jossa katsotaan menneisyyden sijaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Lyhytterapialla hoidetaan lievempiä mielenterveysongelmia ja tuetaan haastavissa tilanteissa, kuten ihmissuhdeongelmissa tai stressissä. Menetelmä ei sovellu vakaviin mielenterveyshäiriöihin.

Lyhytterapian ideana on antaa hoitoa nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Silloin hoitoajat ovat yleensä lyhyempiä. Jos osa ihmisistä hoidetaan lyhyemmän kaavan mukaan, pidempää hoitoa tarvitsevat saavat myös nopeammin apua.

Osa saa lyhytterapeuttista apua ammattilaisilta tietämättään, sillä läheskään kaikki kurssin käyneet eivät nimitä itseään lyhytterapeuteiksi. Yhä useampi opiskelijahuollon työntekijä, opettaja, diakoniatyöntekijä ja esimerkiksi sairaanhoitaja on käynyt koulutuksen ja hyödyntää sen oppeja työssään.

Lyhytterapia ei kuulu tällä hetkellä julkisen valvonnan piiriin, eikä siihen niin muodoin ole mahdollista saada Kela-korvausta. Tämä koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike. Lue lisää aiheesta Yle uutisten artikkelista.

Ajankohta:

Seuraavat koulutusryhmät aloittavat syksyllä 7.9.2022.

Koulutuspäivät, videovälitteisesti: 7-8.9.22/ 13-14.9.22/ 10-11.10.22/ 17-18.10.22/ 23-24.11.22/ 14.12.22/ 30-31.1.23/ 20-21.2.23/ 6-7.3.23/ 4-5.4.23/ 3-4.5.23/ 22-23.5.23/ 30-31.8.23

Hakuaika:

Syksyn ryhmien haku alkaa 24.2.2022 ja päättyy 31.8.2022.

Kouluttajat:

Koulutuksen opetussisällöstä huolehtii Suomen Psykologinen Instituutti. Kouluttajat ovat pitkän kokemuksen omaavia alansa ammattilaisia, joilla on muun koulutuksensa lisäksi kouluttajapsykoterapeutin / vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutus.

Hinta:

3 500 € (hinta sisältää arvonlisäveron 24 %) Koulutus laskutetaan 7 erässä.

Lähiopetuspaikka:

Koulutus toteutetaan videovälitteisesti ja siihen osallistuminen edellyttää riittävän tehokkaan internetyhteyden sekä HD-tasoisen webkameran ja mikrofonin.

Lisätietoja:

Suomen Psykologinen Instituutti

Asiakaspalvelu@psyk.pro ja puh. 010 2310 333

Koulutus Content

Expand All
Johdanto
Mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt
Taustateoriaopinnot
Metodiopinnot
Lyhytterapian praktikum ja koulutustyönohjaus

About the Instructors