Current Status
Not Enrolled
Price
220 €

Taustaa

Suisidaalisuuden ja väkivaltariskin arviointi ja hoito -Tutkimusten mukaan 20–75 % itsemurhaan kuolleista on ollut yhteydessä perusterveydenhuoltoon itsemurhaa edeltäneen kuukauden aikana. Mahdollisia syitä siihen, miksi itsemurhaa ei ole siitä huolimatta onnistuttu estämään, on useita. Potilas ei aina paljasta itsetuhoisia ajatuksiaan, mutta myös hoitavan henkilöstön valmiuksissa saattaa olla puutteita, kuten heikko mielenterveyden lukutaito (esimerkiksi toivottomuuden tai selviytymiskeinojen tunnistaminen), niukka kliininen kokemus sekä heikot haastattelukeinot tai vuorovaikutustaidotpotilaan kanssa.

Yli 90% sattuneista väkivaltatilanteista olisi voitu ehkäistä ennalta, jos
› Työpaikan tilojen ja kalustuksen suunnitteluun olisi kiinnitetty enemmän huomiota
› Jos työntekijämäärä ja -laatu olisi resursoitu oikein
› Jos työntekijöillä olisi ollut riittävää tietoa väkivaltaisen käyttäytymisen ennakkomerkeistä ja riittävästi
toimintaohjeita erilaisten tilanteiden varalle
› Jos työntekijöillä olisi ollut taito asennoitua toisin
› Olisi ollut käytössä edes jonkunlaiset hälytyslaitteet

Suisidaalisuuden ja väkivaltariskin arviointi ja hoito – Sisältö

AAMUPÄIVÄ

 1. Miksi näistä asioista kannattaa keskustella?
 2. Riskien kartoittaminen
 3. Henkilöstö ja perehdytys
 4. Väkivalta ja sen varoitusmerkit
 5. Turvallisen työn lähtökohtia

ILTAPÄIVÄ

 1. Itsetuhoisuuden käsitteet, riskitekijät ja suojaavat tekijät, Itsemurhariski ja sen arviointi
 2. Itsetuhoisen potilaan kohtaaminen ja puheeksiotto
 3. Itsemurhan ehkäisyn yleiset ohjeet
  • Itsemurhien teknologiapohjaisten ehkäisyohjelmien eettiset ohjeet
  • Itsemurhien ehkäisy ja jälkihoito kouluissa (Tiedä ja toimi -kortti)
  • Työkalupakki kouluille: itsemurhien ehkäisy, toimenpiteet ja jälkihoito
  • Itsemurhien ehkäisy työpaikoilla (Tiedä ja toimi -kortti)
  • Työkalupakki työpaikoille: itsetuhoisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta
  • Itsemurhien ehkäisy ja uutisointi mediassa (Tiedä ja toimi -kortti)
  • Itsemurhien ehkäisyn työkalupaketti media-alan ammattilaisille

4.Itsetuhoisen potilaan hoito

5.Jälkihuolto

Kenelle

Eri alojen ammattihenkilöt, jotka joutuvat kohtaamaan ihmisiä eri elämänvaiheen kriisitilanteissa:
mm. sosiaali- ja terveysalan, sivistysalan, nuorisotoimen, seurakuntien, työvoimahallinnon ja kolmannen sektorin työntekijät.

Seuraava toteutus

13.9.2022, klo: 9.00-16.00 Helsinki/ videovälitteinen osallistuminen

Kouluttajana

VET Kouluttajapsykoterapeutti, kliininen yksilö- pari- ja perheterapeutti (kela-pätevyys lapset, nuoret, aikuiset), työnohjaaja ja käyttäytymistieteilijä Raul Soisalo, joka on kirjoittanut mm. suisidaalisuuden arviointioppaan sekä Väkivallan preventio sosiaali- ja terveysalalla -nimisen kirjan.

Lisätietoa Suomen Psykologinen Instituutti: asiakaspalvelu@psyk.pro tai p. 010 2310 333

About the Instructors

Admin tili rajattuun käyttöön.