Current Status
Not Enrolled
Price
189 € + alv 24%

Vammaistyön kurssilla saat työkaluja käyttöösi heti!

KOULUTUKSEN TAVOITE

Vammaistyön psykologinen työkalupakki koulutuksessa opetetaan, mitä kannattaa tehdä haastaville oireille, kuten aggressiivisuudelle, juuttumiselle, motorisille häiriöille, apaattisuudelle, seksuaalisille oireille, epäluuloisuudelle ja harhaluuloille, estottomuudelle, ikävälle, pelko-oireille, valittamiselle, mustasukkaisuudelle, jne.

Vammaistyön psykologinen työkalupakki koulutuspäivä parantaa autismikirjoon kuuluvia ja kehitysvammaisia hoitavien ihmisten työssä jaksamista lisäten ymmärrystä psyykkisen oireilun tarkoituksista. Tämä ymmärrys auttaa suhtautumisessa ja toimivimpien potilasystävällisten lähestymistapojen omaksumisessa. Ellei haastavia tilanteita selvitellä ja asiakkaan psyykkistä tilaa arvioida ja hoideta asianmukaisesti, se johtaa helposti epäasianmukaiseen psyykenlääkitykseen ja asiakkaan itsemääräämisoikeuden tarpeettomaan rajoittamiseen.

Terveydenhuollossa ei tällä hetkellä ole riittävää valmiutta eikä osaamista kehitysvammaisten asiakkaiden psykiatristen palvelujen hoitamiseen, vaikka uuden terveydenhuoltolain perusteella kehitysvammaisilla on yhdenvertainen oikeus saada asianmukaiset psykiatriset palvelut perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Myöskään autismikirjon asiakkaiden kehityksen ja arkielämän tuen tarpeista ja tukemisen keinoista ei sosiaali- ja terveyspalveluissa ole riittävästi tietoa. Olemassa olevaakaan osaamista ei kaikilta osin hyödynnetä, koska palvelut ovat hajallaan eikä palvelun tarvitsija aina tiedä, minkälaisesta asiantuntemuksesta hän voisi hyötyä ja mistä tarvittava asiantuntemus löytyy.

KOULUTUSPÄIVÄ PSYYKKISESTÄ OIREILUSTA JA SEN KOHTAAMISESTA
 • Miksi ihminen käyttäytyy niin kuin käyttäytyy?
 • Minkä vuoksi puhe ei aina tehoa?
 • Minkä takia toisinaan ollaan yhteistyökykyisiä?

Koulutuspäivä videovälitteisesti 11.10.2022, Klo: 9.00-15.00!

Ohjelma

Klo 9:00

 • Ennakko-oletusten ja -odotusten merkitys auttavissa kohtaamisissa
 • Tunnetilojen merkitys sekä niiden pre-, inter- ja postaktiiviset säätelymahdollisuudet

Klo 10:30

 • Kahvitauko

Klo 11:00

 • Psyykkisesti oireilevan henkilön kokonaisvaltainen kohtaaminen
 • Ymmärtävä yhteys implisiittiseen
 • Mikroilmeiden ja –eleiden mahdollisuudet

Klo 12:30

 • Lounastauko

Klo 13:15

 • Konstikas käytös – oiretta vai ilmaisua
 • Menetelmiä käytöshäiriöiden ja aggressiivisen käyttäytymisen arviointiin

Klo 14:00

 • Keinoja ohjaukseen
 • Miten lisätä hoitoon vaikuttavuutta tutkimusnäyttöön perustuen
 • Case työskentelyä

Klo 15:00

 • Kiitos käynnistä – näkemisiin!
Kouluttaja

Raul Soisalo

Kouluttajapsykoterapeutti (VET), kasvatuspsykologi, kliininen pari- perhe- ja yksilöpsykoterapeutti (kela- ja valvirapätevyys yksilö-, pari- ja perheterapiassa: lapset, nuoret, aikuiset), neuropsykiatrian, kriisi- ja traumapsykologian kliinisen kouluttajan erityispätevyys, Työnohjaaja (STOry), PD Integrative psychotherapy

Koulutuksen Hinta

Koulutuksen hinta on 189€ + alv 24 % / osallistuja.

Vaihtoehtoisesti verkkokurssilisenssi 149€ + alv 24 %. Verkkokurssi on katsottavissa kolmen kuukauden ajan.  

Lisätietoa: Suomen Psykologinen Instituutti asiakaspalvelu@psyk.pro tai p. 010 2310 333

PERUUTUS JA MAKSUNPALAUTUSEHDOT

Peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@psyk.fi. Peruutuksia ei vastaanoteta muilla tavoin, esimerkiksi puhelimitse. Lähetämme onnistuneesta peruutuksesta kuittauksen sähköpostitse. Jos et saa vahvistusta peruutuksen onnistumisesta, ole yhteydessä asiakaspalveluun puh. 010 2310 333.

Jos ilmoittautuminen perutaan viimeistään 14 vuorokautta ennen kurssin alkua, peruutuksesta ei koidu kuluja.

Jos osallistumismaksu on jo maksettu, palautetaan kurssimaksu vähennettynä 20 euron käsittelykuluilla.
Jos peruminen tapahtuu alle 14 vuorokautta ennen kurssin alkua, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.
Jos osallistuja ei ilmoita peruutuksesta ja ei saavu kurssille, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.

Sairastumistapauksissa ota mahdollisimman pian yhteyttä asiakaspalveluun. Kurssimaksua ei peritä, mikäli osallistuja toimittaa lääkärin tai sairaanhoitajan todistuksen, joka osoittaa hänen olevan estynyt osallistumaan kurssille.

About the Instructors