Current Status
Not Enrolled
Price
189€ + alv 24%

7.12.2022 klo 9-16 videovälitteinen etäosallistuminen

Autismin Kirjo ja Tourette -Taustaa

Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa henkilön vuorovaikutukseen ja kommunikointiin toisten ihmisten kanssa sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympärillä olevan maailman. Henkilö ajattelee, ymmärtää ja mieltää asioiden merkityksiä ja omaa ympäristöään eri tavalla kuin muut. Henkilön käyttäytyminen on rajoittunutta ja stereotyyppistä, sosiaalinen vuorovaikutus on poikkeavaa tai puutteellista, katsekontakti puuttuu, omien ja toisen tunteiden ymmärtäminen ja tulkinta vaikeaa sekä kommunikointi toisen henkilön kanssa on poikkeavaa.

Touretten oireyhtymä on lapsuudessa alkava neuropsykiatrinen oireyhtymä, jolle on tunnusomaista tahdottomat tic-oireet eli ns. nykimisoireet. Touretten oireyhtymä voi ilmetä jo 2–3 vuoden iässä, mutta tyypillisimmillään motoriset oireet alkavat ennen kouluikää. Oireet ovat yleensä pahimmillaan 10–12 vuoden iässä, ja yleensä ne vähenevät aikuisikään tullessa. Tic-oiretta voi verrata aivastukseen, jota voi hetken pidättää, mutta jossakin vaiheessa on pakko aivastaa.

Tavoite

Oppia tutkimusnäyttöön perustuvia keinoja, kuinka tukea lapsen itsesäätely- ja tunnetaitojen kehitystä ennen kouluikää ja alakoulun ensimmäisten vuosien aikana.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat oppia hyvät perustiedot autismikirjon häiriöistä ja touretten oireyhtymästä.

Sisältö

Autismin kirjo

Monilla autisminkirjon henkilöillä on aistinsäätelyyn liittyviä yli- tai aliherkkyyksiä (valo, äänet, kosketus, hajut, maut jne.). Stressiherkkyys on erityinen piirre, joka yhdistää autisminkirjon henkilöitä. Hermosto kuormittuu helposti ja sen seurauksena stressitasonsa nousee. Kuormitusta voivat aiheuttaa mm. meluisa ympäristö, vaihtuvat ja epäselvät tilanteet sekä sosiaalinen kanssakäyminen. Ero perusstressitason ja kaaoksen välillä on yleensä paljon pienempi kuin henkilöllä, jolla ei ole neuropsykiatrista diagnoosia. Myös positiiviset tapahtumat ja tilanteet nostavat stressitasoa. Haastavaan käyttäytymiseen liittyy aina kohonnut stressitaso, joten stressin väheneminen vähentää myös haastavaa käyttäytymistä.

Autismikirjon henkilöllä voi olla vaikeuksia oman toiminnan ohjaamisessa. Toiminnanohjauksen vaikeudet näkyvät arjen toiminnoissa: pukeutumisessa, hygienian hoitamisessa, erilaisten tehtävien suorittamissa jne. Toiminnanohjauksen vaikeuksiin auttavat yleensä riittävä ennakointi ja toiminnan jäsentäminen eli strukturointi.

Autismikirjon oireyhtymään liittyvät toimintarajoitteet ovat yksilöllisiä ja vaihtelevia. Käyttäytymisessä voi kuitenkin havaita myös yhteisiä tunnistettavia ja näkyviä piirteitä, kuten tietyt toistuvat tottumukset ja rituaalit, kiinnostuminen yhdestä asiasta tai esineestä ja lapsilla leikki on erilaista tai puuttuu. Lapsilla autisminkirjon häiriö huomataan usein siinä vaiheessa, kun vuorovaikutuksessa on haasteita.

Autisminkirjon henkilöillä on hyvä keskittymiskyky, yksityiskohtien havaitseminen ja oikeudentaju, nämä ovat heidän vahvuuksiaan. Jotkut henkilöt pystyvät elämään hyvin itsenäisesti, toiset taas voivat tarvita vahvaa tukea läpi elämänsä.

Mailman teveysjärjestö WHO:n ylläpitämä kansainvälinen tautiluokitusjärjestelmä ICD-10 (International Classification of Diseases) poistuu ja tilalle tulee ICD-11-luokitus. Muutoksen yhteydessä myös autismikirjolle tulee käyttöön yhteinen Autismikirjon häiriö -diagnoosi, jolla korvataan erilliset diagnoosit; Lapsuusiän autismi, Aspergerin oireyhtymä, Disintegratiivinen kehityshäiriö ja Epätyypillinen autismi. Muutoksen yhteydessä Rettin oireyhtymä (avautuu uuteen välilehteen), joka aiheutuu x-kromosomissa tapahtuneesta mutaatiosta, jää pois autismikirjoon liittyvien diagnoosien ryhmästä.

Tourette

Tic-oireet ovat äkillisiä, yleensä nopeita, toistuvia/sarjallisia, tahdosta riippumattomia liikkeitä (motoriset tic-oireet) tai äännähdyksiä (vokaaliset tic-oireet). Ne ovat vaarattomia, mutta usein vaikuttavat lapsen toimintakykyyn. Motoriset nykäykset vaihtelevat paljon sekä voimakkuudeltaan että luonteeltaan. Ne voivat tulla esille sekä raajojen että vartalon lihaksissa esimerkiksi olkapään kohottelu, silmien räpyttely, suun avaaminen, pään ravistelu, vartalon kääntely jne. Monimuotoisia tic-oireita ovat esimerkikisi pakonomaiset kosketussarjat, ihimisten/esineiden koskettaminen, taputussarjat, toisten liikkeiden matkiminen, nilkuttaminen, itsensä lyöminen jne.

Hallitsemattomat äännähdykset eli äänelliset tic-oireet voivat olla myös yksikertaisia tai monimuotoisia. Toiminnassaan lapsi saattaa huokailla, tuhahdella, niiskuttaa, yskiä, vingahtaa, haukahtaa, maiskutella, röyhtäillä tai tuottaa hyminää tai murinaa. Monimuotoiset äänelliset tic-oireet saattavat tulla esille esim. äkillisten sanojen tai lauseiden huudahduksina, sanojen tai fraasien toisteluna, äänien matkimisena, omien äänien tai sanojen toistamisena (palilalia), toisten puheiden matkimisena/toistamisena (ekolalia) tai sosiaalisesti paheksuttavien sanojen käyttämisenä (koprolalia). Äänelliset tic-oireet vaikuttavat sosiaalisiin tilanteisiin aiheuttaen lapsessa ahdistusta ja lähellä olevissa ihmisissä hämmennystä.

Tourettelapsen ja hänen läheistensä on tärkeä ymmärtää, että tic-oireet perustuvat liikkeitä säätelevien hermoverkkojen toiminnan häiriöön ja että kyseessä ei ole psykiatrinen tai psyykkisiin ongelmiin perustuva häiriö. Stressi ja jännittyneisyys voivat kuitenkin lisätä oireiden voimakkuutta. Touretteen liittyy samanaikaishäiriöinä usein tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriö tai pakko-oireinen häiriö OCD.

Autism

Autismin Kirjo ja Tourette Kouluttaja

Mirta Iljin

Aspergerliiton vertaisosaaja, Tourette ja Ocd kokemusasiantuntija, Kouluttaja, vertaistuki ja vuorovaikutusohjaaja

Lisätietoja

Hakeutuminen koulutuspäivään tapahtuu klikkaamalla yläoikealla olevaa ilmoittautumispainiketta. Tämän jälkeen laskutetaan osallistumismaksu 189€ + arvonlisävero 24% ilmoittautumisen yhteydessä annettuun laskutusosoitteeseen. Peruutusehdoista lisätietoja täällä.

Saat myös lisätietoja Suomen Psykologinen Instituutti asiakaspalvelusta asiakaspalvelu@psyk.pro tai numeroon  010 2310 333

 

About the Instructors