Superviisautta esimiehille – käytännön johtamispsykologia voimavarana


Kenelle?

Koulutus on suunnattu johtamisasemassa oleville tai em. tehtäviin siirtymässä oleville eri alojen työntekijöille. Koulutus sopii nin julkisen kuin yksityisen sektorin palveluksessa oleville. Erityisesti koulutus soveltuu hyvin opetus- ja kasvatusalan henkilöille.

Miksi?

Koulutusohjelman tavoitteena on vahvistaa johtotehtävissä toimivien henkilöiden osaamista ja johtamista. Koulutus edistää osallistujien valmiuksia tukea, kehittää ja ylläpitää hyvää johtajuutta omissa toimipisteissään, siten että ne edistävät toimintakulttuurin muutosta oppiviksi yhteisöiksi.

Tavoite

Tavoitteena on jalostaa koulutukseen osallistuvien henkilöstöjohtamisen ja substanssijohtamisen käyttöteoriaa soveltavan psykologian näyttöön perustuvilla menetelmillä. Koulutuskokonaisuuden avulla osallistujan käsitykset ihmisistä, käyttäytymisestä ja johtamisesta saavat uusia ulottuvuuksia. Osallistujat oppivat erilaisia johtamisstrategioita sovellettaviksi erilaisten johdettavien kanssa sekä erilaisiin johtamistilanteisiin.

Mitä ja miten?

Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä sekä ohjatusta verkko- ja ryhmätyöskentelystä. Koulutukseen sisältyy neljä osaa. Voit osallistua koko kokonaisuuteen, eli kaikkiin neljään koulutukseen tai vain yksittäisiin koulutuksiin valintasi mukaan.

Koulutuskokonaisuuden osat

1. Superviisauden lähteillä – superviisautta esimiehille

 • >Superviisautta esimiehille koulutuspäivä-käytännön johtamispsykologia voimavarana
 • johdatko ihmisiä vai asioita?
 • kuinka ihminen reagoi ja kuinka siihen voi vaikuttaa johtamisella?
 • mikroilmeet ja -eleet ja johtamisen psykologinen pelisilmä
 • kannustamisen, kehumisen ja kiittämisen keinot
 • kriisitilanteet haastavan henkilön kohtaaminen
 • muutosten onnistunut johtaminen
 • Mitä kaikkea pitää sisällään moderni johtaminen?

Laajuus: 1,5 opintopistettä
Sisältää 2-3 lähiopetuspäivää sekä verkko-opintoja ja ohjattua ryhmätyöskentelyä.

Lähiopetuspäivät
Superviisautta esimiehille koulutuspäivä-käytännön johtamispsykologia voimavarana
Tistai 22.11.2016, klo 9-15, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 404

Kriisitilanteet ja haastavan henkilön kohtaaminen
Torstai 8.12.2016, klo 9-15, 9-15,Folkhälsan talo, Topeliuksenkatu 20,Helsinki

Mikroilmeet ja -eleet ja johtamisen psykologinen pelisilmä
Tiistai 14.2.2017, klo 9-15

Ilmoittautuminen:

Oheisesta linkistä pääset täyttämään hakemuksen.

2. Kohti superviisautta – Matka minuuden syvimpään olemukseen

 • ihmistuntemuksen avain on itsensä tuntemisessa
 • miten minä toimin erilaisissa tilanteissa
 • miten huomioida omat voimavarat ja sudenkuopat erilaisten ihmisten kanssa
 • ihan omana itsenä – ilman teennäisiä rooleja
 • oma henkilökohtainen johtamisen käyttöteoria
 • yksilöllinen sovellettu 360 johtamisanalyysi
 • henkilökohtainen kehittymissuunnitelma

Laajuus: 1,5 opintopistettä
Sisältää 2 lähiopetuspäivää (toinen syksyllä 2016 ja toinen syksyllä 2017),
lisäksi koulutus sisältää henkilökohtaisia kehittämistehtäviä ja verkko-opintoja.

Lähiopetuspäivät
Kohti superviisautta – Matka minuuden syvimpään olemukseen 1 päivä
Keskiviikko 2.11.2016, klo 9-15
Kohti superviisautta – Matka minuuden syvimpään olemukseen 2 päivä
Keskiviikko 27.9.2017 klo 9-15

Ilmoittautuminen:
Oheisesta linkistä pääset täyttämään hakemuksen.

3. Superviisas esimies

 • jaksamista ja hyvinvointia edistävä johtaminen
 • työntekijän tukeminen ja sen rajat: milloin ohjata työntekijä hoitoon ja miten?
 • kuntoutumista edistävä johtaminen sekä ongelmia ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä
 • työyhteisökulttuuri
 • Ryhmädynamiikkaa johtajille
 • ryhmien ja tiimien kehittäminen ja niiden ohjaaminen
 • stressistä asiaa
 • miten edistää jaksamista ja hyvinvointia
 • miten tuot asiasi esille niin, että se vaikuttaa

Laajuus: 1,5 opintopistettä
Sisältää 2-4 lähiopetuspäivää ja verkko-opintoja + ohjattua ryhmätyöskentelyä

Lähiopetuspäivät
Myötätuntouupumus – auttajan sudenkuoppa? Koulutus 6h
Tiistai 14.3.2017, klo 9-15
Mindfulness- apuna työssä jaksamisessa
Torstai 6.4.2017, klo 9-15
Ryhmädynamiikkaa johtajille
Torstai 4.5.2017, klo 9-15
Stressi – Lammas, Suden Vaatteissa?
Torstai 18.5.2017, klo 9-15

Ilmoittautuminen:
Oheisesta linkistä pääset täyttämään hakemuksen.

4. Superviisas viestintä

 • rivit ja rivien välistä
 • organisaation ja yksilöiden vaikuttava viestintä
 • muistamisen kehittämisen mahdollisuudet
 • kriisiviestintä
 • vinkkejä vakuuttavan puheenvuoron rakentamiseen
 • vakuuttava esiintyminen – kehon psykologiset viestit

Laajuus: 1,5 opintopistettä
Sisältää 2 lähiopetuspäivää, sekä verkko-opintoja + ryhmätyöskentelyä

Lähiopetuspäivät
Non-verbaalinen viestintä
Keskiviikko 18.1.2017, klo 9-15
Vakuuta esiintyjänä, aukaise äänesi
Torstai 24.8.2017, klo 9-15

Ilmoittautuminen:
Oheisesta linkistä pääset täyttämään hakemuksen.

Koulutuksen hinta:

Koko koulutuskokonaisuuden hinta on 2000€+alv 24%, ja yksittäisen koulutusosion (1-4) hinta on 600€+alv 24%

Käytännön toteutus:

Toteutusajankohta: syksy/2016- syksy/2017
Toteutuspaikka: Suomen Psykologinen Instituutti, Helsinki

Lisätiedot: Asiakaspalvelu, toimisto@psyk.fi,p. 050-5765235

Ilmoittautuminen:
Oheisesta linkistä pääset täyttämään hakemuksen.