Palvelut

Vammaistyön psykologinen työkalupakki

189,00  +alv

Tuotetunnus (SKU): kur0027 Osasto:

Koulutusaika

14.9.2021 klo 9-15 189€+ alv 24%

KOULUTUSPÄIVÄ PSYYKKISESTÄ OIREILUSTA JA SEN KOHTAAMISESTA

 • Miksi ihminen käyttäytyy niin kuin käyttäytyy?
 • Minkä vuoksi puhe ei aina tehoa?
 • Minkä takia toisinaan ollaan yhteistyökykyisiä, toisinaan ei pätkääkään?

KOULUTUKSEN TAVOITE

Koulutuksessa opetetaan, mitä kannattaa tehdä haastaville oireille, kuten aggressiivisuudelle, juuttumiselle, motorisille häiriöille, apaattisuudelle, seksuaalisille oireille, epäluuloisuudelle ja harhaluuloille, estottomuudelle, ikävälle, pelko-oireille, valittamiselle, mustasukkaisuudelle, jne. Koulutuspäivä parantaa autismikirjoon kuuluvia ja kehitysvammaisia hoitavien ihmisten työssä jaksamista lisäten ymmärrystä psyykkisen oireilun tarkoituksista. Tämä ymmärrys auttaa suhtautumisessa ja toimivimpien potilasystävällisten lähestymistapojen omaksumisessa. Ellei haastavia tilanteita selvitellä ja asiakkaan psyykkistä tilaa arvioida ja hoideta asianmukaisesti, se johtaa helposti epäasianmukaiseen psyykenlääkitykseen ja asiakkaan itsemääräämisoikeuden tarpeettomaan rajoittamiseen. Terveydenhuollossa ei tällä hetkellä ole riittävää valmiutta eikä osaamista kehitysvammaisten asiakkaiden psykiatristen palvelujen hoitamiseen, vaikka uuden terveydenhuoltolain perusteella kehitysvammaisilla on yhdenvertainen oikeus saada asianmukaiset psykiatriset palvelut perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Myöskään autismikirjon asiakkaiden kehityksen ja arkielämän tuen tarpeista ja tukemisen keinoista ei sosiaali- ja terveyspalveluissa ole riittävästi tietoa. Olemassa olevaakaan osaamista ei kaikilta osin hyödynnetä, koska palvelut ovat hajallaan eikä palvelun tarvitsija aina tiedä, minkälaisesta asiantuntemuksesta hän voisi hyötyä ja mistä tarvittava asiantuntemus löytyy.

KOULUTUKSEN HINTA

Koulutuksen hinta on 189€ + alv 24 % / osallistuja. Huom! kahvitarjoilut kuuluvat hintaan, lounas omakustanteinen.

Vaihtoehtoisesti verkkokurssilisenssi 145€ + alv 24 %. Verkkokurssi on katsottavissa kolmen kuukauden ajan.  

Ohjelma

Klo 9:00

 • Ennakko-oletusten ja -odotusten merkitys auttavissa kohtaamisissa
 • Tunnetilojen merkitys sekä niiden pre-, inter- ja postaktiiviset säätelymahdollisuudet

Klo 10:30

 • Kahvitauko

Klo 11:00

 • Psyykkisesti oireilevan henkilön kokonaisvaltainen kohtaaminen
 • Ymmärtävä yhteys implisiittiseen
 • Mikroilmeiden ja –eleiden mahdollisuudet

Klo 12:30

 • Lounastauko (omakustanteinen)

Klo 13:15

 • Konstikas käytös – oiretta vai ilmaisua
 • Menetelmiä käytöshäiriöiden ja aggressiivisen käyttäytymisen arviointiin

Klo 14:00

 • Keinoja ohjaukseen
 • Miten lisätä hoitoon vaikuttavuutta tutkimusnäyttöön perustuen
 • Case työskentelyä

Klo 15:00

 • Kiitos käynnistä – näkemisiin!