Palvelut

Ikäihmisen mielenterveys/päihdeongelmat

165,00  +alv

Tuotetunnus (SKU): kur0056 Osasto:

IKÄIHMISEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAT – TUNNISTAMISESTA TOIMENPITEISIIN

Miksi ihminen käyttäytyy niin kuin käyttäytyy?
Minkä vuoksi puhe ei aina tehoa?
Minkä takia toisinaan ollaan yhteistyökykyisiä, toisinaan ei pätkääkään?

KENELLE

Koulutuspäivä ikääntyvien parissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille

TAUSTAA

Ikäihmisten päihde- ja mielenterveysongelmat ovat entistä yleisempiä. Ikääntyvän hoitoon ohjaaminen voi olla hankalaa, sillä ongelmaan kiinni pääseminen on usein työlästä. Vanhusten mielenterveyshäiriöiden taustalta löytyy sinällään samoja psyykkisiä sairauksia kuin nuoremmillakin, mutta niiden lisäksi vanhuksilla voi usein olla muihin sairauksiin liittyvää psyykkistä oireilua. Ikääntyneen mielenterveyshäiriöiden taustalla voi vaikuttaa useita sairauksia. Diagnosointi edellyttää laaja-alaista osaamista ja vaatii salapoliisityötä. Vanhusten alttiutta päihde- ja mielenterveysongelmille lisäävät iän myötä yleistyvät näön, kuulon ja liikkumiskyvyn ongelmat sekä väistämättä tapahtuvat menetykset ihmissuhteissa. Ne vähentävät osallistumista ja virikkeiden saantia.

HYÖTY

Koulutuksessa saat ideoita ja välineitä esimerkiksi kotona asuvan ikäihmisen päihde- ja mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen. Koulutus antaa eväitä huomata tilanteet riittävän ajoissa ja osaamista puuttua niihin oikealla tavalla, asiakasta kunnioittaen.

SISÄLTÖ

Yleisimmät psyykkiset oireet
Yleisimmät oireiden funktiot
Psykiatrian ja neurologian rajapinnoilla tavattavat oireet ja ilmiöt
Somaattista alkuperää olevat psyykkiset oireet
Päihdeongelmien ja riippuvuuksien erityispiirteet ikäihmisillä
Hiljaiset signaalit ja hälytysmerkit
Huolesta strukturoituun arviointiin
Puheeksi ottamisen, hoitoon ohjauksen ja motivoinnin keinoja
Yhteistyö omaisten ja läheisverkoston kanssa
Jatkohoitomahdollisuudet ja ennusteet

Kouluttajapsykoterapeutti (VET) Raul Soisalo

On yksi maamme johtavista muistihoitajien kouluttajista. Koulutusaiheet liittyvät nimenomaan ikäihmisen tutkimus- ja arviointimenetelmiin, sekä haastavien tilanteiden ohjaus- ja vuorovaikutusmenetelmiin.

KOULUTUKSEN HINTAAN SISÄLTYY
Koulutuksen hintaan sisältyy kahvitarjoilut.