Kriminaalipsykologian & Oikeuspsykiatrian Seminaari  2021 – Nuori – lapsi rikoksen uhrina ja tekijänä. Suomessa on enemmän täysin raittiita nuoria kuin koskaan aiemmin – ja samalla enemmän huumeita käyttäviä nuoria kuin koskaan aiemmin. Alaikäiset tekevät Suomessa vähemmän rikoksia kuin aiemmin – ja samalla alaikäisten vakavat rikokset ovat lyhyessä ajassa lisääntyneet rajusti – myös rikoksen uhriksi joutuu alaikäisiä enemmän kuin aiemmin. Miksi kulttuuristen vähemmistöryhmien edustajat vaikuttaisivat olevan yliedustettuina? Mistä kaikesta on kyse? Mitä pitäisi tehdä?

Suomen Psykologinen Instituutti järjestetty 2-päiväisen seminaarin kriminaalipsykologian ja oikeuspsykiatrian ajankohtaisista aiheista 15.-16.3.2021 teemalla “Nuori – lapsi rikoksen uhrina ja tekijänä”. Kokoimme yhteen maamme eturivin asiantuntijoita tuomaan oman kontribuutionsa ja keskustelemaan kanssanne siitä, mitä asialle pitäisi tehdä. Seminaarissa mukana oli Hannu Lauerma, Jaana Haapasalo, Monica Gammelgård, Anna-Mari Salmivalli, Tuuli Nikkarinen, Raul Soisalo, Markus Kaakinen ja Pasi Turkia.

Kohderyhmä:Lasten ja nuorten sekä heidän asioiden parissa työskentelevät ammattilaiset sosiaali- ja terveydenhuollossa, lastensuojelun sijaishuollossa, oppilas- ja opiskelijahuollossa sekä poliisin ja oikeuslaitoksen, holhoustoimen, nuorisotoimen, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, maahanmuuttajapalveluiden, seurakuntien ja kolmannen sektorin palveluksessa toimivat ammattilaiset

Keskeinen sisältö:

  • Rikokset Suomessa
  • Ala-ikäiset rikosten uhreina ja tekijöinä – katsaus viime vuosien kehitykseen
  • Mitä rikoskierteeseen ajautuneiden nuorten psykologisista taustatekijöistä tiedetään?
  • Tunnekylmyys ja epäsosiaaliset piirteet lapsilla – nuorten persoonallisuuden kehitykseen vaikuttaminen
  • Väkivallalla uhkaaminen ja toteuttamisen riskitekijät
  • Miten nuori päätyy henkirikokseen?
  • Vääristynyt muisto vai valhe – Todistajankertomusten arviointi oikeuspsykologisesta näkökulmasta
  • Monikulttuurisuuden mahdolliset lisähaasteet psykologiselle kehitykselle – miksi etniset vähemmistöt ovat reilusti yliedustettuina tietyissä rikoksissa
  • Oikeuspsykiatrin näkökulma – tutkivan lääkärin haasteet tänään
  • Rikoksen uhriksi tai tekijäksi ajautumisen vaikutukset lapsen ja nuoren mielenterveydelle ja psyykkiselle kehitykselle

OHJELMA

 

15.3.2021 klo 9.00-10.30 oikeus- ja kriminaalipsykologian dosentti, psykologian tohtori, kriminaalipsykologi  Jaana Haapasalo

Mitä rikoskierteeseen ajautuneiden nuorten psykologisista taustatekijöistä tiedetään? Mitkä ovat altistavat ja suojaavat tekijät? Miten rikoskierteeseen ajautumisen todennäköisyyteen pitäisi pyrkiä vaikuttamaan?

15.3.2021 klo: 10.45-12.15 vastaava ylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, dosentti Hannu Lauerma

Syrjäytymisen ja väkivallan taustatekijät ja niihin vaikuttaminen eri ikäkausina

15.3.2021 klo: 13.15-14.15 kouluttajapsykoterapeutti VET, kliininen perhe, pari- ja yksilöpsykoterapeutti (lapset, nuoret, aikuiset), kulttuurisensitiivisen kriisi- ja traumaterapian kouluttaja, työnohjaaja Raul Soisalo

Mihin kiinnittää huomiota? Käyttäytymisanalyysi ja psykologinen havainnointi – arvioinnista interventioihin. Tunnekylmät piirteet rikollisuutta ennustavana tekijänä.

15.3.2021 klo: 14.30-16.00 oikeuspsykiatrian apul.ylilääkäri, lastenpsykiatri, lakimies OTK Anna-Mari Salmivalli

Rikoksen uhriksi tai tekijäksi ajautumisen vaikutukset lapsen ja nuoren mielenterveydelle ja psyykkiselle kehitykselle. Rikoksen jälkeiseen aikaan, oireilusta uhriksi jouduttuaan, epäilyn heräämisestä tutkintaan. Mitä hyvää tarkoittavat asiasta riittävästi ymmärtämättömät auttajat(ammattilaiset) saisivat varoa ja välttää näissä tilanteissa. Lapsen psyykkisen voinnin ennusteen kannalta on suuri merkitys sillä, miten menetellään “alusta lähtien” – eli juurikin miten hän tulee kuulluksi, tuetuksi ja autetuksi.

16.3.2021 Klo:9.00-9.45 sekä 10.00-10.45 Tutkijatohtori/ Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)/ Helsingin yliopisto Markus Kaakinen

Puhutaan hyvin poikkeuksellisesta rikollisuuden lisääntymisestä, millainen on rikosten määrän kehitys viimeisen vuoden aikana → fokuksessa rikokset, joissa on nuori-lapsi tekijänä tai uhrina.

16.3.2021 klo: 11.00-12.00 laillistettu psykologi (FT), psykoterapeutti (YET) Monica Gammalgård

Vaarallisuuden riski ja tarvekartoitus

16.3.2021 klo: 13.00-14.00 Nuorisopsykiatrian ylilääkäri, nuorisopsykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, pari- ja perheterapeutti, psykoterapiakouluttaja Tuuli Nikkarinen

Rikoksiin syyllistyneen nuoren mielenterveys – vakaviin rikoksiin syyllistyneiden nuorten psyyke ja rikoksen uhriksi joutumisen vaikutukset nuoren mielenterveyteen

16.3.2021 klo: 14.30-15.45 Lastenkodin ohjaaja, hatkassa olevien nuorten löytäjä Pasi Turkia

Hatkaamisen funktion ymmärtävä etsivä löytää

 

Hinta:

390€ (sis.alv 24%)

Suomen Psykologinen Instituutti

Asiakaspalvelu / Mari Laine puh. 010 2310 333 / 045 2799444, asiakaspalvelu@psyk.pro