Palvelut

Narratiiviset & Tunnekeskeiset (EFT) menetelmät lastensuojelu- ja perhetyössä

490,00  +alv

Tuotetunnus (SKU): kur0070 Osasto:

PAIKKA JA AIKA:

Saatavana tilauskoulutuksena.

 1. päivä: Narratiivisuus ja hoidollinen kohtaaminen lastensuojelussa
 2. päivä: Narratiiviset ja tunnekeskeiset menetelmät työvälineinä

TAUSTAA

Lastensuojelutyö on haastavaa työtä, jossa terapeuttisten taitojen ja hoitavan kohtaamisen lisäksi tarvitaan työvälineitä esimerkiksi kiintymyssuhteen hoitamiseen, haastavien tunteiden käsittelyyn tai esimerkiksi eheämmän elämäntarinan luomiseen.

KOHDERYHMÄ

Kaikki lastensuojelun parissa avo- tai laitospuolella työskentelevät työntekijät, omahoitajat, ohjaajat, terapeutit ja psykologit jotka tarvitsevat keinoja ja ymmärrystä monioireisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hoitamiseen. (esim. perhetyöntekijät, lastenkodin ohjaajat, perhekuntoutustyöntekijät, sosiaalityöntekijät)

KOULUTUKSEN TAVOITE

Koulutuksen tavoitteena on tarjota keinoja ja välineitä terapeuttiseen kohtaamiseen ja hoitoon lastensuojelutyössä. Koulutuksen työote on reflektiivinen ja tarkoituksena on työstä

osallistujien tunteita ja tietoa käytännön keinoiksi. Koulutuksen aikana kokeillaan eri työmenetelmiä. Kirjoittamisen ja toiminnan lisäksi koulutus tarjoaa teoreettista tietoa, case-esimerkkejä ja käytännön kokemusta lastensuojelutyöhön.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ (8 + 8 TUNTIA):

1. Narratiivinen hoidollinen kohtaaminen lastensuojelussa

 • liittyminen, allianssi ja suhteen tärkeys
 • terapian perusasiat hoidon ja kohtaamisen välineenä (objektisuhde, kannattelu, transferenssi, systeemisyys ja korjaavat kokemukset)
 • haastavien lasten ja nuorten kohtaaminen
 • narratiivinen työote ja eheän elämäntarinan rakentaminen lastensuojelutyössä
 • selfstory elämäntarinamenetelmä
 • keinoja ja välineitä traumatisoituneen lapsen menneisyyden tutkimiseen

2. Narratiiviset ja tunnekeskeiset menetelmät työvälineinä

 • runojen, päiväkirjojen ja dialogien käyttö
 • kirjallisuusterapia omahoitajan välineenä
 • kirjoittaminen ja kriisit
 • kiintymyssuhteen hoitaminen lastensuojelutyössä
 • kiintymyssuhteen häiriintymisen ongelmien kohtaaminen
 • sadut ja leikit lapsen hoidon välineenä

KOULUTTAJA:

Perheterapeutti ja kirjallisuusterapeutti Jussi Sudenlehti, joka on työskennellyt lastensuojelussa avo- ja laitospuolella kasvatusjohtajana, perhekuntoutustyöntekijänä ja terapeuttina. Sudenlehti on kiinnostunut erityisesti haastavien lasten ja nuorten hoitotapojen kehittämisestä.

LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMINEN:

Osallistua voi halutessaan molempiin päiviin tai vain toiseen. Koko Koulutuksen hinta 490€ Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, lounas ja kahvit.

asiakaspalvelu@psyk.fi

Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutuksen alkua.
Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % tilaisuuden hinnasta.
Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko
koulutustilaisuuden hinta. Koulutuspaikan voi myös luovuttaa toiselle
samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle ilmoittamalla uuden
osallistujan nimen.