Psykoterapian perusvalmiudet

0,00  +alv

Opintojen sisältö vastaa psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen tarpeisiin. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua myös videovälitteisesti lähiopetuksena toteutettaviin koulutuspäiviin, joista tiedotetaan lukukausittain. Koulutus koostuu mm. seuraavista teemoista:

ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
kasvatus- ja kehityspsykologian perusteita
neuropsykologian perusteita
lasten, nuorten ja aikuisten psykiatriset häiriöt, häiriöiden tutkiminen, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden hoito ja kuntoutuksen menetelmät
mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etiikka, sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavuustekijät
mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
psykoterapiasuuntaukset
mielenterveyden hoitojärjestelmä
potilaslainsäädäntö ja kirjaamista koskevat periaatteet
eri koulukuntien eettiset periaatteet
mitä ominaisuuksia psykoterapeutilta edellytetään
kirjallisuus ja kirjallisuustehtävät
n. 10-20 sivun opinnäytetyö/ kehittämistehtävä
30 opintopisteen koulutuskokonaisuus vie yleensä aikaa työn ohessa opiskellen yhden vuoden, mutta 30 opintopisteen työmäärä vastaa laskennallisesti lähes 800 työtunnin panostusta, eli 8 tunnin työpäiviä lähes sata.

Kun aloitat koulutuksen, sinun on suoritettava jokainen osio hyväksytysti. Osan sisällöstä voit itse merkitä suoritetuksi skrollaamalla sisällön läpi ja klikkaamalla sen alapuolella olevaa laatikkoa, jossa merkitset osion suoritetuksi. Osassa sinun pitää läpäistä kysymykset, jotta pääset eteenpäin. Kysymyksillä seurataan sitä, että opiskeltava sisältö on riittävän huolellisesti käyty läpi. Koulutuspäivien videotallenteissa on mahdollista kelata tauot yli. Järjestelmä muistaa mihin kohtaan videotallenteen katsominen jäi, jolloin sisällön voi katsoa sopivissa erissä. Myös taaksepäin kelaaminen (jonkun osan uudelleen katsominen) on mahdollista.

LISÄÄ KOULUTUSSISÄLTÖÄ ILMESTYY 1-2 KK KULUTTUA KOULUTUKSEN ALOITTAMISESTA