Palvelut

Psyykkisen kriisin kohtaaminen – akuutin kriisin arviointi ja hoito

129,03  +alv

Kohderyhmä

Eri alojen ammattihenkilöt, jotka joutuvat kohtaamaan ihmisiä eri elämänvaiheen kriisitilanteissa:
mm. sosiaali- ja terveysalan, sivistysalan, nuorisotoimen, seurakuntien, työvoimahallinnon ja kolmannen sektorin työntekijät.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen aikana osallistujat opastetaan kriisissä olevan ihmisen kohtaamisen vuorovaikutustaitoihin
sekä käyttämään strukturoituja arviointimenetelmiä ja –lomakkeita. Osallistuja saa käyttöönsä työkalut
mm. akuutin itsemurhariskin, väkivaltaisuuden riskin, masennuksen, maanisuuden, psykoottisuuden,
paniikkioireiden, päihteidenkäytön ongelmien sekä ahdistuneisuuden arviointiin. Lisäksi osallistujat
perehdytetään interventioihin, jotka auttavat kriisitilanteeseen joutunutta ihmistä.

Koulutuksen sisältö

Akuutin kriisin tunnusmerkit
Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen
Akuutin kriisin interventioperiaatteet
Itsemurhariskin arviointi
Väkivaltaisuuden riskin arviointi
Mielenterveyden tilan arviointi (myös päihteidenkäytön vaikutuksen arviointi)
mieliala
paniikkioireisto
psykoottisuus
ahdistuneisuus
neuroottisuus
päihteidenkäyttö, riippuvuus ja vieroitusoireet (CAM-ICU, RASS ym.)
Jatkohoitoon ohjaustarpeen arviointi
Jatkohoitoon ohjauksen toteuttaminen