Palvelut

Muistisairaan lääketieteellinen käypähoito I ja II

309,00  +alv

Muistisairaan hyvän hoidon kriteerit eri vaiheissa
Eri muistisairaudet ja niiden erityiskysymykset
toimintakykytestit pääpiirteittäin
Diagnostinen prosessi ja hoitoketju
Arviointivälineiden tulosten tulkinta ja neuropsykologian uusimmat tutkimustulokset
Muistisairauksien lääkehoidon ja lääkkeettömän hoidon erityiskysymykset
Kuntoutumista edistävä toimintaympäristö ja kuntouttava työote kaikissa hoidon vaiheissa