Kriisityön erikoistumisopinnot 10 op


Tavoite

Opiskelija saavuttaa asiantuntijatason teoreettisen ja menetelmällisen osaamistason kriisityössä. Koulutus antaa debriefingohjaajan kelpoisuuden. Opiskelija hallitsee kriisi- ja traumapsykologian perusteet ja osaa tunnistaa potentiaaliset kriisit ja traumaattiset tapahtumat sekä ihmiset, jotka näille altistuvat. Opiskelija hallitsee eri kriisi- ja traumatyön interventioita ja kykenee ajoittamaan, annostelemaan ja antamaan avun erilaisille ihmisille erilaisin tarpein.

Kohderyhmä

 • Vuorovaikutustyön ammattilaiselle, joka haluaa pätevöityä kriisityön ammattilaiseksi
 • Kriisiryhmissä, oppilashuoltoryhmissä sekä vastaavissa toimivat henkilöt
 • Kriisityötä tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ja vapaaehtoiset
 • Vuorovaikutusammattilaisille, jotka kohtaavat työssään usein kriisejä ja traumoja
 • Esimiehet sekä organisaatioiden työturvallisuudesta vastaavat henkilöt ja muut, jotka mahdollisessa onnettomuustilanteessa tekevät päätöksiä tai osallistuvat pelastus-, tuki-, organisointi-, tutkinta- tai tiedotustoimintaan

Koulutuksen rakenne

Koulutus on monimuotokoulutusta sisältäen 10 lähiopiskelupäivää, tehtäviä, verkko-opiskelua, kirjallisuuteen perehtymistä sekä kehittämistyön. Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi muun työn ohessa.

Lähiopetuspäivät

Yhteensä 10 päivää, 80 t, klo 9–16.

Helsingin koulutuksen lähiopetuspäivät:

6.-7.9.2017

5.-6.10.2017

7.-8.11.2017

14.-15.12.2017

16.-17.1.2018

Kouvolan lähiopetuspäivät:

31.8.–1.9.2017 Piia Nurhonen

3.–4.10.2017 Jani Lehtinen

9.–10.11.2017 Piia Nurhonen

7.–8.12.2017 Salli Saari

23.–24.1.2018 Jani Lehtinen

Hämeenlinnan lähiopetuspäivät (alustava):

13.–14.8.2018 Jani Lehtinen

5.–6.9.2018 Piia Nurhonen

4.–5.10.2018 Raul Soisalo

11/2018 Salli Saari

18.12.2018 Jonna Lehtinen

19.12.2018 Jani Lehtinen

Koulutuksen keskeiset teemat

 • Elämän normaalit kriisit ja yksittäiset traumaattiset kokemukset
 • Traumojen hoidon perusteet ja menetelmät
 • Debriefing –ohjaaja koulutus
 • Kriisiryhmien ja muun kriisityön organisointi ja johtaminen
 • Kriisit ja traumat perheessä
 • Vakavat toistuvat traumatilanteet
 • Lasten ja nuorten kriisit ja traumat
 • Vanhusten kriisit ja traumat
 • Lähisuhdeväkivalta
 • Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö
 • Päihdeongelmat
 • Suisidaalisuus, sen ehkäisy ja hoito
 • Onnettomuustilanteiden jälkipuinti
 • Kuoleman kohtaaminen ja saattohoito
 • Sijaistraumatisoituminen ja vaikutukset työyhteisöön
 • Myötätuntouupumuksen ehkäisy ja hoito

Kustannukset

Kurssimaksu/opiskelija: 1100 € (oppisopimushinta 1500 €) + alv 24 % kahdessa/kolmessa osassa.

Huom. Katso yliopistokohtaiset peruutus/osallistumisehdot heidän hakusivuiltaan.

Hakeminen

Syksyllä 2017 alkaviin koulutuksiin päättyy hakuaika 31.8.2017

HAKULOMAKE HELSINKI

Kouvolan koulutuksen ilmoittautuminen tapahtuu Kymen kesäyliopiston kautta, johon pääsee klikkaamalla ao. linkkiä:

HAKULOMAKE KOUVOLA

Hämeenlinnan koulutuksen ilmoittautuminen tapahtuu Hämeen kesäyliopiston kautta, johon pääsee klikkaamalla ao. linkkiä:

HAKULOMAKE HÄMEENLINNA

Lisätietoa

Vastuukouluttaja Jani Lehtinen, jani.lehtinen@psyk.fi

Kouluttajat

Jussi Sutinen

Psykoterapeutti ET, kirjallisuusterapeutti, perheterapeutti, lasten traumahoidon asiantuntija

Piia Nurhonen

Psykoterapeutti ET, kriisiauttamisen asiantuntija, psykologian opettaja, FM

Salli Saari

Kriisi- ja katastrofipsykologian dosentti, psykologian tohtori

Jani Lehtinen

Kouluttajapsykoterapeutti VET, laillistettu psykologi