Kriisityön erikoistumisopinnot 10 op


Seuraavat koulutukset

Helsinki 2018-2019

Hämeenlinna 2019
(25.3. / 26.3. / 16.4. / 17.4. / 20.5. / 21.5. / 26.8. / 23.9. / 24.9. / 28.10. / 29.10)

Tavoite

Opiskelija saavuttaa asiantuntijatason teoreettisen ja menetelmällisen osaamistason kriisityössä. Koulutus antaa debriefingohjaajan kelpoisuuden. Opiskelija hallitsee kriisi- ja traumapsykologian perusteet ja osaa tunnistaa potentiaaliset kriisit ja traumaattiset tapahtumat sekä ihmiset, jotka näille altistuvat. Opiskelija hallitsee eri kriisi- ja traumatyön interventioita ja kykenee ajoittamaan, annostelemaan ja antamaan avun erilaisille ihmisille erilaisin tarpeisiin.

KOHDERYHMÄ

 • Kriisiryhmissä, oppilashuoltoryhmissä sekä vastaavissa toimivat henkilöt
 • Kriisityötä tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ja vapaaehtoiset
 • Vuorovaikutusammattilaisille, jotka kohtaavat työssään usein kriisejä ja traumoja
 • Esimiehet sekä organisaatioiden työturvallisuudesta vastaavat henkilöt ja muut, jotka mahdollisessa onnettomuustilanteessa tekevät päätöksiä tai osallistuvat pelastus-, tuki-, organisointi-, tutkinta- tai tiedotustoimintaan
 • Muut vuorovaikutusammattilaiset, jotka haluavat lisäkoulutusta kriisityöhön liityen

Koulutuksen rakenne

Koulutus on monimuotokoulutusta sisältäen 10 lähiopiskelupäivää, tehtäviä, verkko-opiskelua, kirjallisuuteen perehtymistä sekä kehittämistyön. Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi muun työn ohessa.

Lähiopetuspäivät

Yhteensä 10 päivää, 80 t, klo 9–16.

Helsingin koulutuksen lähiopetuspäivät:

6.9.2018. Koulutuksen aloitus – kosketus omiin kriiseihin, ennakkotehtävän purkaminen liittyen kriisi- ja traumapsykologian perusteisiin
Käyttäytymistieteilijä, kasvatuspsykologi (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET) Raul Soisalo

7.9.2018. Traumaattisen kriisin kohtaaminen, varhainen tuki ja auttamisen suositukset
ET psykoterapeutti, perheterapeutti, FM, psykososiaalisen hyvinvoinnin kouluttaja.

4.10.2018. Kriisityön organisointi ja suunnittelu, Kriisityön johtaminen, Kriisisuunnitelma,
Käyttäytymistieteilijä, kasvatuspsykologi (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET) Raul Soisalo

5.10.2018.  Myötätuntouupumus ja sijaistraumatisoituminen
ET psykoterapeutti, perheterapeutti, FM, psykososiaalisen hyvinvoinnin kouluttaja.

7.-8.11.2018. Kriisi-interventiokoulutus (entinen psykologinen debriefing-ohjaaja -koulutus)
Kriisi- ja katastrofipsykologian dosentti Salli Saari

12.-13.12.2018. Kriisityön metodiikkaa ja käytäntöä eri konteksteissa,
Kriisi- ja katastrofipsykologian dosentti Salli Saari

16.1.2019. Kriisityön psykiatrinen epidemiologia, kroonistuneiden traumaperäisten psyykkisten oireiden lääketieteelliset interventiot, kriisityön, psykiatrian, lastensuojelun ja oppilashuollon rajapinnoilla taiteilua.
Käyttäytymistieteilijä, kasvatuspsykologi (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET) Raul Soisalo

17.1.2019. PTSD, sota ja katastrofipsykologia, suicidaalisuus ja kriisityö surun näkökulmasta.
Kirjailija, psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, kirjallisuusterapeutti Jussi Sudenlehti

Koulutuksen keskeiset teemat

 • Elämän normaalit kriisit ja yksittäiset traumaattiset kokemukset
 • Traumojen hoidon perusteet ja menetelmät
 • Debriefing –ohjaaja koulutus
 • Kriisiryhmien ja muun kriisityön organisointi ja johtaminen
 • Kriisit ja traumat perheessä
 • Vakavat toistuvat traumatilanteet
 • Lasten ja nuorten kriisit ja traumat
 • Vanhusten kriisit ja traumat
 • Lähisuhdeväkivalta
 • Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö
 • Päihdeongelmat
 • Suisidaalisuus, sen ehkäisy ja hoito
 • Onnettomuustilanteiden jälkipuinti
 • Kuoleman kohtaaminen ja saattohoito
 • Sijaistraumatisoituminen ja vaikutukset työyhteisöön
 • Myötätuntouupumuksen ehkäisy ja hoito

Kustannukset

Helsinki syksy 2018: Kurssimaksu/opiskelija: 1500 €, (voi maksaa osissa). Helsingin seudun kesäyliopiston kanssa yhteistyössä toteutettava ryhmä laskutetaan Helsingin seudun kesäyliopiston toimesta.

Hämeenlinna kevät 2019: Hinta tarkentuu myöhemmin, mutta on enintään 1500€/ osallistuja. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kanssa.

Hakeminen

Hakulomakelinkki – Suomen Psykologinen Instituutti

Hakulomakelinkki – Helsingin seudun kesäyliopisto

Hakulomakelinkki – Hämeenlinnan koulutus 25.3.-29.10.2019

Lisätietoja:

raul.soisalo@psyk.fi

 

Kouluttajat

Jussi Sutinen

Psykoterapeutti ET, kirjallisuusterapeutti, perheterapeutti, lasten traumahoidon asiantuntija

Piia Nurhonen

Psykoterapeutti ET, kriisiauttamisen asiantuntija, psykologian opettaja, FM

Salli Saari

Kriisi- ja katastrofipsykologian dosentti, psykologian tohtori

Raul Soisalo