Kriisityön erikoistumisopinnot 10 op


Seuraavat koulutukset

Helsinki 2018-2019

Hämeenlinna 2019
(25.3. / 26.3. / 16.4. / 17.4. / 20.5. / 21.5. / 26.8. / 23.9. / 24.9. / 28.10. / 29.10)

Helsinki 2019

Tavoite

Opiskelija saavuttaa asiantuntijatason teoreettisen ja menetelmällisen osaamistason kriisityössä. Koulutus antaa debriefingohjaajan kelpoisuuden. Opiskelija hallitsee kriisi- ja traumapsykologian perusteet ja osaa tunnistaa potentiaaliset kriisit ja traumaattiset tapahtumat sekä ihmiset, jotka näille altistuvat. Opiskelija hallitsee eri kriisi- ja traumatyön interventioita ja kykenee ajoittamaan, annostelemaan ja antamaan avun erilaisille ihmisille erilaisin tarpeisiin.

KOHDERYHMÄ

 • Kriisiryhmissä, oppilashuoltoryhmissä sekä vastaavissa toimivat henkilöt
 • Kriisityötä tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ja vapaaehtoiset
 • Vuorovaikutusammattilaisille, jotka kohtaavat työssään usein kriisejä ja traumoja
 • Esimiehet sekä organisaatioiden työturvallisuudesta vastaavat henkilöt ja muut, jotka mahdollisessa onnettomuustilanteessa tekevät päätöksiä tai osallistuvat pelastus-, tuki-, organisointi-, tutkinta- tai tiedotustoimintaan
 • Muut vuorovaikutusammattilaiset, jotka haluavat lisäkoulutusta kriisityöhön liityen

Koulutuksen rakenne

Koulutus on monimuotokoulutusta sisältäen 10 lähiopiskelupäivää, tehtäviä, verkko-opiskelua, kirjallisuuteen perehtymistä sekä kehittämistyön. Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi muun työn ohessa.

Lähiopetuspäivät

Yhteensä 10 päivää, 80 t, klo 9–16.

Koulutuksen keskeiset teemat

 • Elämän normaalit kriisit ja yksittäiset traumaattiset kokemukset
 • Traumojen hoidon perusteet ja menetelmät
 • Debriefing –ohjaaja koulutus
 • Kriisiryhmien ja muun kriisityön organisointi ja johtaminen
 • Kriisit ja traumat perheessä
 • Vakavat toistuvat traumatilanteet
 • Lasten ja nuorten kriisit ja traumat
 • Vanhusten kriisit ja traumat
 • Lähisuhdeväkivalta
 • Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö
 • Päihdeongelmat
 • Suisidaalisuus, sen ehkäisy ja hoito
 • Onnettomuustilanteiden jälkipuinti
 • Kuoleman kohtaaminen ja saattohoito
 • Sijaistraumatisoituminen ja vaikutukset työyhteisöön
 • Myötätuntouupumuksen ehkäisy ja hoito

Kustannukset

Helsinki syksy 2018: Kurssimaksu/opiskelija: 1500 €, (voi maksaa osissa). Helsingin seudun kesäyliopiston kanssa yhteistyössä toteutettava ryhmä laskutetaan Helsingin seudun kesäyliopiston toimesta.

Hämeenlinna kevät 2019: Hinta tarkentuu myöhemmin, mutta on enintään 1500€/ osallistuja. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin  kanssa.

Hakeminen

Lisätietoja:

raul.soisalo@psyk.fi

 

Kouluttajat

Jussi Sutinen

Psykoterapeutti ET, kirjallisuusterapeutti, perheterapeutti, lasten traumahoidon asiantuntija

Piia Nurhonen

Psykoterapeutti ET, kriisiauttamisen asiantuntija, psykologian opettaja, FM

Salli Saari

Kriisi- ja katastrofipsykologian dosentti, psykologian tohtori

Raul Soisalo