Kun puhuminen ei riitä – psykoterapeuttisia vuorovaikutusmenetelmiä käytännön työhön 5op


Erilaisia menetelmäkoulutuksia järjestetään nykyään paljon, mutta tämä koulutus on jotakin aivan uudenlaista.

Olet varmasti huomannut, että puhuttuun kieleen perustuvalla keskustelulla päästään asiakkaiden kanssa yleensä vain tiettyyn pisteeseen…

 • Läheskään kaikki asiakkaat eivät hyödy ”pelkästä keskustelusta”
 • Joillekin asiakkaille ”perinteinen keskustelu” on suorastaan kontraindisoitu

Hyvä uutinen on tässä:

 • Kaikessa asiakastyössä on mahdollista olla vuorovaikutuksessa ja tehdä vaikuttavaa yhteistyötä lukuisilla muillakin menetelmillä – ihan omana itsenään.
 • Luovuuden ja toiminnallisuuden kautta päästään useimmiten paljon pidemmälle kuin ”pelkän keskustelun” avulla ikinä voisi päästä.
 • Luovuuden ja toiminnallisuuden käyttö parhaimmillaan on hyvinkin syvällistä ja vaikuttavaa keskustelua ja se voi mahdollistaa myös ”perinteistä keskustelua”.
 • Luovuus ja toiminnallisuus luontevana osana kenen tahansa työtapaa edistää hänen asiakkaidensa hyvinvointia, kuntoutumista ja uuden oppimista.

Tämä koulutus muuttaa käsityksesi menetelmistä.

 

Kohderyhmä

Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät eri toimialojen ammattilaiset, jotka haluavat lisätä vuorovaikutusvalmiuksiaan ja työskentelyn vaikuttavuutta luovilla ja toiminnallisilla menetelmillä: esimerkiksi lastensuojelun, päivähoidon, koulutoimen, lapsi- ja nuorisotyön, lasten ja nuorisopsykiatrian ja -neurologian, neuvoloiden ja perheneuvoloiden, erilaisten ohjauspalvelujen, vammaistyön ja kuntoutuksen eri alojen ammattilaiset.

 

Toteutus

Koulutus on laajuudeltaan 5 op ja vaativuudeltaan korkea-asteen opintoja, mutta käytännöllisyytensä vuoksi hyvin opiskelijaystävällinen. Kokonaisuus sisältää 7 lähiopetuspäivää (1-2 päivää/kk) sekä niihin liittyviä valmistautumistehtäviä, muuta omaa työskentelyä, kirjallisuuteen perehtymistä sekä sen reflektointia ja verkko-opiskelua.

 

Koulutuksen tavoite

 1. Koulutuksen aikana perehdytään poikkeuksellisen laajasti luoviin ja toiminnallisiin menetelmiin käytännönläheisesti, joita kaikki asiakastyötä tekevät ammattilaiset voivat toimialastaan riippumatta käyttää asiakastyön vaikuttavuutta ja mielekkyyttä lisäämään.
 2. Oman alueensa asiantuntijat kertovat, kokeiluttavat ja rohkaisevat erilaisten menetelmien käyttöön. Jokaiselle etsitään työkalupakista omaan työtapaan soveltuvia menetelmiä.
 3. Menetelmiin perehdytään niin teoreettisesti kuin käytännönläheisesti ja laajan työkalupakin lisäksi se antaa rohkeutta kokeilla luovia ja toiminnallisia menetelmiä, jotka sopivat omaan tapaan työskennellä asiakkaiden kanssa.
 4. Haastaviinkin pulmiin, kuten
  traumatisoituminen
  kiintymyssuhteen häiriöt
  psykoemotionaaliset ja -sosiaaliset ongelmat
  monenlaiset kehityksen häiriöt
  monimuotoiset neuropsykiatriset häiriöt
  voidaan ja kannattaa käyttää keskeisenä kuntoutusvälineenä luovaa toimintaa ja taitojen oppimista.
 5. Koulutuksen näkökulma on integratiivinen. Koulutuksessa yhdistetään voimavarakeskeistä, kognitiivista, systeemistä sekä psykodynaamista ajattelua ja pohditaan niiden sijoittumista omaan käyttöteoriaan.
 6. Koulutuksen aikana tutustutaan spesifimmin myös eri asiakasryhmiin ja tyypillisiin haasteisiin; lasten kiintymyspulmat, nuorten kohtaaminen, perheiden systeemit ja parisuhde sekä neurologiset/ psykiatriset pulmat.
 7. Välitehtävien ja oppimispäiväkirjan avulla pääset tutustumaan myös itseesi uudenlaisella mielenkiintoisella tavalla.
 8. Koulutuksen aikana opit mm.
 • Miksi nuoret kirjoittavat päiväkirjoja?
 • Miten voit räpätä ja hyödyntää työssäsi räppiä?
 • Mitä hyötyä jostakin tavallisesta toiminnasta on?
 • Mikä on perhepiirrustus, ja mitä sillä tehdään?
 • Millä tavalla perheen tai vaikka työyhteisön voi saada miettimään leikin kautta roolejaan?

Ilmoittautuminen

Osallistumismaksu 980 €

Meneillään olevat toteutukset:

Joensuu syksy 2018

Yhteistyössä Riverian (entinen PKKY) kanssa.

Ilmoittaudu täältä – Ohjaa Riverian sivuille.

 

 

Koulutus on saatavana myös tilauskoulutuksena, jolloin sen sisältöä ja laajuutta on mahdollista muokata tarpeiden mukaan.

Kouluttajat

Jussi Sutinen

Perheterapeutti, kirjallisuusterapeutti, psykoterapeutti

Terapian ohella kirjailijana ja muusikkona työskentelevä Sutinen on työskennellyt yli vuosikymmenen haastavissa kuntoutus ja terapiatehtävissä kehittäen joukon työkaluja, artikkeleita ja kirjoja liittyen luovuuteen, tarinoiden ja satujen käyttöön sekä ihmisen kohtaamiseen. Sutinen työskentelee tällä hetkellä kouluttajana.

Satu Aaltonen

Toimintaterapeutti, psykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia) ja DKT-koulutettu

Aaltonen on työskennellyt nuorisopsykiatriassa toimintaterapeuttina yli 10 vuoden ajan. Nykyään hän tekee päätoimisesti psykoterapiaa yksityisvastaanotolla eri ikäisten asiakkaiden kanssa.

Ulla Halkola

Valokuvaterapian kouluttaja

Ulla Halkolalla on pitkäaikainen kokemus toimimisesta psykoterapiakoulutusten suunnittelijana, työyhteisöjen kehittäjänä ja valokuvaterapian kehittäjänä ja kouluttajana. Hänellä on psykoterapeutin pätevyys trauma- ja kriisiterapian koulutuksen perustalta. Hän on Suomen Valokuvaterapiayhdistyksen perustajajäsen ja yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja. Lisäksi hän on Suomen Valokuvataiteiljoiden Liiton ja Valokuvakeskus Perin jäsen.

Ulla Halkola tunnetaan Valokuvan terapeuttinen voima kirjan toimittajajäsenenä ja artikkelin kirjoittajana sekä Spectro valokuvakorttisarjojen tekijänä.

Ohjelma

1. PÄIVÄ: LUOVA JA TOIMINNALLINEN VUOROVAIKUTUS

Taiteen merkityksestä ja mahdollisuuksista ihmiselle

 • ekspressiivinen teoria
 • miten ja miksi luovuus hoitaa
 • sattumanvaraista systemaattisempi integrointi käyttöteorian perustana

Vuorovaikutus, menetelmät ja metodiikka

 • mihin menetelmien käyttö perustuu, suhteen merkitys
 • mitä hyötyä niistä on, soveltaminen
 • miten aloittaa prosesseja, liittyminen vai pidättyvyys
 • avaamisen (ja sulkemisen) etiikka ja psyykkiset ea-taidot
 • kun kertominen satuttaa, traumanäkökulma ja taiteet

4. PÄIVÄ: KUVALLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN

Kuvallisuus terapiassa, ohjauksessa ja opetuksessa

 • valokuvien ja kuvataiteen merkitys
 • kuvallisuuden merkitys – kuvataideterapian esittelyä
 • valokuvaterapiamateriaalien esittely

Valokuvaterapian menetelmien harjoitukset jatkuvat

 • valokuvaaminen
 • omakuvan ottaminen
 • valokuvan yhdistäminen muihin ilmaisullisiin menetelmiin
 • spectro-kortit
 • työturvallisuus ja etiikka kuvien kanssa työskenneltäessä
 • valokuvan yhdistäminen muihin ilmaisullisiin menetelmiin
 • kuvataideterapian näkökulma.

7. PÄIVÄ: SULKEMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

Kaikki tarinat kuitenkin jatkuvat…

Tarinoiden käyttö työvälineenä:

 • narratiivinen näkökulma elämään
 • elämänkaaren kriisit ja elämäntarina
 • Selfstory-elämäntarinamenetelmä

Koulutuksen sulkeminen ja prosessin päätös

 • Miten sulkea prosesseja, lopettamisen merkityksestä
 • Oman harjoitteen suunnittelu
 • Lopetusharjoituksia

2. PÄIVÄ: KIRJALLISUUSTERAPEUTTISIA MAHDOLLISUUKSIA

Kirjallisuusterapia työmenetelmänä

 • kirjallisuusterapian teoria, historia ja sovellukset
 • päiväkirjat, dialogit ja runot työkaluna
 • kielen merkitys, parisuhteen ja työyhteisön näkökulma

Vuorovaikutusvälineitä lasten kanssa

 • satujen käyttö ja kiintymyssuhde
 • näkökulmia perheeseen ja systeemiin, sorminuket
 • lapsen suruprosessi, leikit ja symbolinen ajattelu

5. PÄIVÄ: MUSIIKKI JA ELOKUVA TYÖVÄLINEENÄ

Musiikin käyttö työvälineenä

 • miten saada musiikin avulla yhteys kapinoivaan nuoreen
 • roskaräppiä ja tulevaisuuden muistelu
 • musiikin hoidolliset mekanismit

Videon ja elokuvien käyttö, kuvallinen sukupolvi

 • Psykoanalyyttinen näkökulma taiteeseen
 • Elokuvien ja videoiden käyttö menetelmänä
 • Eksistentiaaliset kysymykset

3. PÄIVÄ: VISUAALISOINTIMENETELMIÄ

Visuaalisuuden merkityksestä

Valokuvan terapeuttinen voima – katsaus teorettiseen perustaan

Valokuvaterapian menetelmien esittely ja harjoitukset

 • omaelämäkerralliset valokuvat
 • symboliset ja assosiatiiviset valokuvat
 • tarinallisuuden merkityksestä ja voimasta
 • valokuvakollaasi päivän teemoista

6. PÄIVÄ: TAITOJEN TÄRKEYDESTÄ

Toiminnalliset ja luovat menetelmät – taitonäkökulma. Miksi taitoja?

 • Taidon oppiminen
 • Tietoisen läsnäolon taidot
 • Tunnetaidot
 • Taidot vuorovaikutuksessa arjen taidot
 • Oppimisen esteitä ja keinoja ratkoa niitä
 • Neuropsykiatriset häiriöt ja taitoharjoittelu

Ilmoittaudu

 • Laskun saajan tiedot