Lapset, nuoret ja perheet


Kun puhuminen ei riitä – psykoterapeuttisia vuorovaikutusmenetelmiä käytännön työhön, 5 op

Koulutuksen aikana perehdytään poikkeuksellisen laajasti luoviin ja toiminnallisiin menetelmiin käytännönläheisesti, joita kaikki asiakastyötä tekevät ammattilaiset voivat toimialastaan riippumatta käyttää asiakastyön vaikuttavuutta ja mielekkyyttä lisäämään. LUE LISÄÄ

 

Sijaisperheohjaajan ohjaus ja tuki, 5 op

Reflektiivinen sijaisperheohjaajan täydennyskoulutus on kokoava työskentelymalli kaikille sijaisperheiden kanssa työtä tekeville. Se perustuu tutkimukseen sijaisperheiden tuen tarpeesta, työnohajusmalliin, jota on toteutettu sijaisperheiden kanssa jo viisi vuotta sekä perheterapian käyttöteoriaan. LUE LISÄÄ

 

Perhetyön koulutusohjelma, 10 op

Koulutus antaa valmiudet ymmärtää perheen kehitysvaiheita ja haasteita, perhedynamiikkaa, erilaisia perhemuotoja ja erilaisia perheen kriisejä. Koulutus antaa systeemisen ajattelun välineitä sekä käytännöllisiä valmiuksia perheiden ja eri-ikäisten perheenjäsenten kohtaamiseen sekä ryhmien ja verkostojen kanssa työskentelyyn.

Koulutuksen seuraavaa alkamisajankohta ei ole päätetty.

 

Perheterapeuttinen lastensuojelu – työkaluja muuttaa tiimi toteuttamaan perheterapian työmallia 5 op

Koulutus avaa systeemistä työotetta ja multidimensionaalista ajattelua. Se on suunnattu niin työntekijöille, organisaatioille kuin esimiehillekin, jotka haluavat löytää yhtenäisen ja kokonaisen käyttöteorian, jonka avulla toteuttaa käytännön työtä. Käyttöteorian lisäksi koulutus tarjoaa työvälineitä ja malleja käytännön työhön. LUE LISÄÄ

Koulutus alkaa Helsingissa Syksyllä 2018. Ilmoittautuminen alkaa keväällä.