Muistisairaanhoito


MUISTIHOITAJAN KOULUTUSOHJELMA, 30 OP

Koulutuksen keskeisenä lähtökohtana on potilaan ja hänen perheensä kunnioittaminen ja arvostaminen sekä muistisairaan oikeuksien kunnioittaminen. Koulutus pohjaa näyttöön perustuviin psykososiaalisiin hoitomenetelmiin ja psykoterapeuttiseen ajatteluun. LUE LISÄÄ

MUISTIHOITAJAN DIPLOMIKOULUTUS / MUISTIKOORDINAATTORI, 30 OP

Koulutus antaa valmiudet toimia muistipoliklinikan lääkärin työparina sekä vaativissa muistikoordinaattorin tehtävissä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yksityisen sektorin palveluksessa. LUE LISÄÄ