Perheterapia – työkaluja muuttaa tiimi toteuttamaan perheterapian työmallia 5 op


Yleistä

Koulutus alkaa tammikuussa 2019 ja päättyy saman vuoden joulukuussa. Koulutus täyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön lakisääteisen täydennyskoulutusvelvoitteen.

Koulutuksen hinta on 1500€ + alv 24 %.

Koulutus on saatavana myös tilauskoulutuksena työyhteisöille ja oppilaitoksille.
Hae mukaan koulutukseen tästä:

Tavoite

Suomalainen lastensuojelu elää isoa murrosvaihetta, kun sisään ajetaan uusia malleja. Yhtäkkiä tiimin pitäisi osata perheterapiaa, olla dialoginen, tehdä hypoteeseja, hallita narratiivinen työote ja lähestyä asiakasta suhdekeskeisesti ja systeemisesti.

Miten tämä käytännössä tehdään, on eri asia?
Koulutus tarjoaa perheterapeuttisen työotteen teoriaa ja siirtämistä käytäntöön lastensuojelutyössä.

Se on tarkoitettu tiimeille, sosiaalityöntekijöille, perhetyöntekijöille, perhekuntoutttajille ja esimiehille, jotka haluavat olla mukana luomassa tulevaisuuden lastensuojelua.

Sisältö

Koulutus pitää sisällään teoriaopetusta, sekä perhetilanteiden case-purkua perheterapian työkaluilla ryhmässä sekä innostavia välitehtäviä.  Lähiopetuskertoja on 10.

Ilmoittaudu

Lisätietoa asiakaspalvelusta toimisto@psyk.fi tai 050-5765235.

Koulutusaiheet

1. Kohti reflektiivistä tiimiä
– Integratiivinen näkökulma Hypoteesien luominen tiimissä

2. Suhdekeskeinen työorientaatio
– Kohti parempia hoitosuhteita, mitä ja miten?
– Terapeuttiset vuorovaikutustaidot Liittyminen perheeseen

3. Systeeminen teoria ja työorientaatio  
– Mitä systeeminen työ on, teoria ja käytäntöä
– Lapsen oireet ja oireilu systeemien näkökulmasta kutsuna työhön

4. Perheterapian suuntaukset
– Perheterapian eri suuntaukset
– Painopiste multidimensionaalisessa hoidossa

5. Elämänkaari, kriisi ja traumat
– Systeemin vakauttaminen kriisitilanteessa Miten kohdata traumoja perheen kanssa

6. Parisuhteen ilmiöt ja erot
– Pas, pitkittyneet erotilanteet
– Miten auttaa parin kautta koko perhettä

7. Supportiosta kohti kuntoutumista
– Perheterapian työkaluja Käytännön malli

8. Dialoginen työmalli
– Dialoginen työtapa herätää kiinnostuksen
– Miten synnyttää dialogeja kuormittavassa arjessa

9. Narratiivinen työtapa 
– Narratiivinen kohtaaminen lastensuojelussa
– Työkaluja narratiiviseen työskentelyyn perheiden kanssa

10. Perheterapian käyttöteoriat ja soveltaminen – Kliininen seminaari 
– Oman käyttöteorian ja perheterapian käyttöteorian soveltaminen käytäntöön

Kouluttajat

Jussi Sutinen

Kirjallisuusterapeutti, psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, lastensuojelumetodiikan asiantuntija

Puh. 010 2310 336

jussi.sutinen@psyk.fi

Piia Nurhonen

Psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, FM, psykologian aineenopettaja

Marja Vihervaara

Psykiatrian erikoislääkäri – lääkkeettömien psykiatristen hoitomuotojen ja neuromodulaation asiantuntija