Psykoterapian perusvalmiudet 30 op, 1 v.


Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Osallistu koulutuksen lähiopetukseen joko Helsingissä tai verkon välityksellä mistä vain nettiin pääset.

Menossa olevat koulutukset:

Joensuu, yhteistyössä Pohjois-Karjalan Kesäyliopiston (nyk. Riverian ent. PKKY) kanss

Helsinki 2019

Koulutus täyttää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuksien edellyttämien lisäopintojen kriteerit.

Tavoitteet

 • antaa yleisnäkemys psykoterapiaan
 • lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia
 • antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle sosiaali- ja terveysalan potilastyössä sekä muissa palvelualan työtehtävissä

Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu prosessi- muotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä.

Koulutuksen rakenne

Koulutus sisältää kerran kuukaudessa toteutettavat teoria- ja työnohjaus- seminaarit (yhteensä 20 seminaari- päivää), kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämistyö.

Koulutuksen sisältö

Opintojen sisältö koostuu seuraavista teemoista:

 • ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • lasten, nuorten ja aikuisten psykiatriset häiriöt, häiriöiden tutkiminen, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
 • lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden hoito ja kuntoutuksen menetelmät
 • mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etiikka, sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavuustekijät
 • mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
 • mitä ominaisuuksia psykoterapeutilta edellytetään
 • opinnäytetyö

Koulutuspäivät

Joensuun (2018-2019) koulutuspäivät:

19.-20.4., 17.-18.5., 7.-8.6., 29.-30.8., 26.-27.9., 30.-31.10. ja 28.-29.11.2018 sekä 10.-11.1., 7.-8.2. ja 8.-9.4.2019.

Koulutuspäivät klo 9-16.

Helsingin (2019) koulutuspäivät:

29.-30.1., 27.-28.2., 3.-4.4., 7.-8.5., 4.-5.6., 27.-28.8., 16.-17.9., 21.-22.10., 12.-13.11., 9.-10.12.

Koulutuspäivät klo 9-16.

 

Koulutuksen ohjelma

 

KOULUTUKSEN AVAUS

 • Orientaatio opiskeluun
 • HOPS
 • Ryhmäytyminen
 • Mitä on psykoterapia
 • Mitä on työnohjaus
 • Psykoterapiamuodot
 • Psykoterapeuttinen sanasto

YKSILÖN PSYYKKINEN KASVU JA KEHITYS

 • Ihmisen elämänkestoinen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Mielen rakentuminen
 • Ylisukupolvisuus

PSYKOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS JA MENETELMÄT

 • Psykoterapian vaikuttavat tekijät
 • Psykoterapeuttinen vuorovaikutus
 • Transferenssi, vastatransferenssi, projektio, projektiivinen identifikaatio

MIELENTERVEYS JA PSYKIATRINEN DIAGNOSTIIKKA

 • Lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys ja sen häiriöt
 • Psykiatrinen diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka

ELÄMÄNKAARI, TRAUMAT JA KRIISIT

 • Kehitykselliset ja traumaattiset kriisit
 • Eri-ikäiset psykoterapiassa
 • Sijaistraumatisoituminen ja siltä suojautuminen

RYHMÄNOHJAUKSEN PERUSTEET

 • Ryhmäprosessi
 • Ryhmädynamiikka
 • Ryhmän ohjaajan perustaidot

PSYKIATRINEN HOITO- JA KUNTOUTUSJÄRJESTELMÄ, PSYKOTERAPEUTTINA TOIMIMINEN

 • Psykiatriset hoito- ja kuntoutusmuodot
 • Psykiatrinen hoito- ja kuntoutusjärjestelmä
 • Psykoterapeuttina toimimista ohjaavat lait ja asetukset

PARI- JA PERHETERAPIA

 • Parisuhdedynamiikka
 • Vanhemmuus
 • Perheen kehitysvaiheet ja -haasteet
 • Perhedynamiikka
 • Uusperheet

KLIININEN SEMINAARI

PÄÄTÖSSEMINAARI

 • Kirjallisten kehittämistehtävien käsittely

Kustannukset

Helsinki: 2100€ (sisältää ALV:n).

Hakeminen

Huomaa, että hakemus on sitova. Mikäli ei muusta kuin sairaudesta johtuen ota opiskelupaikkaa vastaan, on hakija velvollinen maksamaan ensimmäisen lukukauden opintomaksun.

Oheisesta linkistä pääset täyttämään hakemuksen.

 

KOULUTTAJA JA LISÄTIEDOT

Raul Soisalo

Vastuukouluttaja: Instituutin johtaja, kouluttajapsykoterapeutti

Raul.soisalo@psyk.fi

Ilmoittaudu

 • Laskun saajan tiedot