Psykoterapian perusvalmiudet 30 op, 1 v.


Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Seuraava koulutus toteutetaan 19.4.2018-15.3.2019 yhteistyössä Riverian (ent. PKKY) kanssa Joensuussa.

Menossa on myös Hämeen kesäyliopiston kanssa yhteistyössä toteutettava koulutus. Koulutuksen seminaarit toteutetaan Hämeen Kesäyliopiston tiloissa Hämeenlinnan Verkatehtaalla, Verkatehtaankuja 8.

Koulutus täyttää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuksien edellyttämien lisäopintojen kriteerit.

Tavoitteet

 • antaa yleisnäkemys psykoterapiaan
 • lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia
 • antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle sosiaali- ja terveysalan potilastyössä sekä muissa palvelualan työtehtävissä

Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu prosessi- muotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä.

Koulutuksen rakenne

Koulutus sisältää kerran kuukaudessa toteutettavat teoria- ja työnohjaus- seminaarit (yhteensä 20 seminaari- päivää), kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämistyö.

Koulutuksen sisältö

Opintojen sisältö koostuu seuraavista teemoista:

 • ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • lasten, nuorten ja aikuisten psykiatriset häiriöt, häiriöiden tutkiminen, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
 • lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden hoito ja kuntoutuksen menetelmät
 • mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etiikka, sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavuustekijät
 • mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
 • mitä ominaisuuksia psykoterapeutilta edellytetään
 • opinnäytetyö

Koulutuspäivät

Joensuun koulutuspäivät:

19.-20.4., 17.-18.5., 7.-8.6., 29.-30.8., 26.-27.9., 30.-31.10. ja 28.-29.11.2018 sekä 10.-11.1., 7.-8.2. ja 14.-15.3.2019.

Koulutuspäivät klo 9-16.

 

Koulutuksen ohjelma

Tulevan koulutuksen päivämäärät tarkentuvat toukokuun 2017 aikana.

KOULUTUKSEN AVAUS

 • Orientaatio opiskeluun
 • HOPS
 • Ryhmäytyminen
 • Mitä on psykoterapia
 • Mitä on työnohjaus
 • Psykoterapiamuodot
 • Psykoterapeuttinen sanasto

YKSILÖN PSYYKKINEN KASVU JA KEHITYS

 • Ihmisen elämänkestoinen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Mielen rakentuminen
 • Ylisukupolvisuus

PSYKOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS JA MENETELMÄT

 • Psykoterapian vaikuttavat tekijät
 • Psykoterapeuttinen vuorovaikutus
 • Transferenssi, vastatransferenssi, projektio, projektiivinen identifikaatio

MIELENTERVEYS JA PSYKIATRINEN DIAGNOSTIIKKA

 • Lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys ja sen häiriöt
 • Psykiatrinen diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka

ELÄMÄNKAARI, TRAUMAT JA KRIISIT

 • Kehitykselliset ja traumaattiset kriisit
 • Eri-ikäiset psykoterapiassa
 • Sijaistraumatisoituminen ja siltä suojautuminen

RYHMÄNOHJAUKSEN PERUSTEET

 • Ryhmäprosessi
 • Ryhmädynamiikka
 • Ryhmän ohjaajan perustaidot

PSYKIATRINEN HOITO- JA KUNTOUTUSJÄRJESTELMÄ, PSYKOTERAPEUTTINA TOIMIMINEN

 • Psykiatriset hoito- ja kuntoutusmuodot
 • Psykiatrinen hoito- ja kuntoutusjärjestelmä
 • Psykoterapeuttina toimimista ohjaavat lait ja asetukset

PARI- JA PERHETERAPIA

 • Parisuhdedynamiikka
 • Vanhemmuus
 • Perheen kehitysvaiheet ja -haasteet
 • Perhedynamiikka
 • Uusperheet

KLIININEN SEMINAARI

PÄÄTÖSSEMINAARI

 • Kirjallisten kehittämistehtävien käsittely

Kustannukset

Joensuu: Koulutuksen hinta omakustanteisena on 2900€, joka sisältää koulutuksen materiaaleineen. Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Hakeminen

Huomaa, että hakemus on sitova. Mikäli ei muusta kuin sairaudesta johtuen ota opiskelupaikkaa vastaan, on hakija velvollinen maksamaan ensimmäisen lukukauden opintomaksun.

Oheisesta linkistä pääset täyttämään hakemuksen.

 

ILMOITTAUTUMISLINKKI JOENSUU

Ilmoittautuminen Joensuun koulutukseen päättyy 18.3.2018.

KOULUTTAJA JA LISÄTIEDOT

Raul Soisalo

Vastuukouluttaja: Instituutin johtaja, kouluttajapsykoterapeutti

Raul.soisalo@psyk.fi