Tulevaisuuden lastensuojelu – multidimensionaalinen ja systeeminen työote perhetyössä ja kuntoutuksessa 5 op


Yleistä

Koulutus alkaa tammikuussa 2018 ja päättyy keväällä 2019. Koulutus täyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön lakisääteisen täydennyskoulutusvelvoitteen. Koulutus koostuu 4+1 koulutuspäivästä vuonna 2018 ja 3+2 koulutuspäivästä vuonna 2019.

Koulutuksen hinta on 750 €/osallistuja/ vuosi (yht. 1500€ + alv 24 %).

Koulutus on saatavana myös tilauskoulutuksena työyhteisöille ja oppilaitoksille.
Hae mukaan koulutukseen tästä:

Taustaa

Systeeminen ja multidimensionaalinen työskentely on tullut yhä keskeisemmäksi käyttöteoriaksi suomalaisessa lastensuojelutyössä kun on lähetetty kehittämään uusia työskentelymalleja ennaltaehkäisevään työhön. Monissa tiimeissä ja yksiköissä on otettu perheterapeutit työpariksi ja uudet systeemisen lastensuojelun mallit painottavat myös terapeuttista osaamista. Perhetyön rinnalle on kasvanut yhä suurempi määrä erilaisia avomutoisen perhekuntoutuksen muotoja.

Tulevaisuuden lastensuojelu koulutus avaa systeemistä työotetta ja multidimensionaalista ajattelua. Se on suunnattu niin työntekijöille, organisaatioille kuin esimiehillekin, jotka haluavat löytää yhtenäisen ja kokonaisen käyttöteorian, jonka avulla toteuttaa käytännön työtä. Käyttöteorian lisäksi koulutus tarjoaa työvälineitä ja malleja käytännön työhön.

Lue lisää aiheesta sivun alalaidassa olevasta artikkelista!

Koulutusaiheet

1. Multidimensionaalinen lähestymistapa ja käyttöteoria

 • Mitä on multidimensionaalinen hoito
 • Miten lähestyä perheen ongelmia moninäkökulmaisesti
 • Integratiivinen työskentelyote käyttöteoriana

2. Perheiden psykiatrinen ja terapeuttinen hoito

 • Liittyminen perheeseen ja perheen kotiin
 • Perheen historian kartoitus
 • Ymmärrystä sukupuusta
 • Hypoteesin luominen ja perhetilanteen arvio
 • Pbe-evidenssiä toimivasta perhekuntoutuksesta
 • Perheterapeutti työparina

3. Systeeminen työorientaatio

 • Perheterapian viitekehys perheterapian käyttöteoriana
 • Systeeminen lähestymistapa lapsen ja nuoren ongelmiin
 • Perheterapian menetelmät käytännöt työssä
 • Erilaisia kuntoutusmuotoja ja rakenteita

4. Elämänkaari, traumat ja kriisit

 • Kriisitilanteen vakauttaminen
 • Turvallisuussuunnitelma
 • Kriisitilanteen arviointi
 • Perheen kehitysvaiheet ja yksilön elämänkaari
 • Sukupolviset traumat ja trauman vakauttaminen systeemissä

5. Ero, vieraannuttaminen ja parisuhteen ilmiöt

 • Parisuhteen ilmiöt ja vaikutus lapsen tilanteeseen
 • Parisuhteen hoito
 • Vieraannuttaminen PAS ilmiönä ja käytännössä
 • Erot ja eroperheet
 • Uusperheilmiöt

6. Supportiosta kohti kuntoutumista

 • Toimivan hoitosuhteen elementit
 • Miten synnyttää muutosta, eikä ymmärtää ongelmaa
 • Kuntoutuksen keinot supportion tilalle
 • Terapian vaikutukset ja menetelmät
 • Kontraindikaatio ja indikaatio

7. Luovat ja toiminnalliset menetelmät hoitoprosessin tukena

 • Musiikkiterapeuttiset menetelmät
 • Elokuvat, videot ja digitaaliset narratiivit
 • Kirjallisuusterapia ja narratiivisuus

Kouluttajat

Jussi Sutinen

Kirjallisuusterapeutti, psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, lastensuojelumetodiikan asiantuntija

Puh. 010 2310 336

jussi.sutinen@psyk.fi

Hae mukaan koulutukseen tästä: