Psykologia, psykiatria, psykoterapia


Psykologinen debriefing / kriisi-interventiokoulutus

Mikä aiheuttaa kriisin? LUE LISÄÄ

Psyykkisen kriisin kohtaaminen – akuutin kriisin arviointi ja hoito

Koulutuksen aikana osallistujat opastetaan kriisissä olevan ihmisen kohtaamisen vuorovaikutustaitoihin sekä käyttämään strukturoituja arviointimenetelmiä ja –lomakkeita. LUE LISÄÄ

Terveyspsykologian uudet tuulet (vain tilauskoulutus)

Terveyspsykologian uudet tuulet koulutuksessa voit päivittää tuoreen tutkimuksen pohjalta terveyspsykologista osaamistasi ja saada työkaluja omaan työhösi. LUE LISÄÄ

Uusperheet terapiassa

Koulutus on tarkoitettu pariterapiatyötä tekeville terapeuteille ja työssään pareja kohtaaville työntekijöille. LUE LISÄÄ

Psykoterapeuttikoulutukset yliopistoissa

Suomen Psykologinen Instituutti ei itse järjestä psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavaa psykoterapeuttikoulutusta, vaan koulutukset järjestää asetuksen (VNA 1120/2010) §2a mukaan yliopisto. LUE LISÄÄ