Ikäihmisen mielenterveys/päihdeongelmat


Ikäihmisen mielenterveys- ja päihdeongelmat – tunnistamisesta toimenpiteisiin

 • Miksi ihminen käyttäytyy niin kuin käyttäytyy?
 • Minkä vuoksi puhe ei aina tehoa?
 • Minkä takia toisinaan ollaan yhteistyökykyisiä, toisinaan ei pätkääkään?

Aika ja paikka

ilmoitetaan myöhemmin

Kenelle

Koulutuspäivä ikääntyvien parissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille

Taustaa

Ikäihmisten päihde- ja mielenterveysongelmat ovat entistä yleisempiä. Ikääntyvän hoitoon ohjaaminen voi olla hankalaa, sillä ongelmaan kiinni pääseminen on usein työlästä. Vanhusten mielenterveyshäiriöiden taustalta löytyy sinällään samoja psyykkisiä sairauksia kuin nuoremmillakin, mutta niiden lisäksi vanhuksilla voi usein olla muihin sairauksiin liittyvää psyykkistä oireilua. Ikääntyneen mielenterveyshäiriöiden taustalla voi vaikuttaa useita sairauksia. Diagnosointi edellyttää laaja-alaista osaamista ja vaatii salapoliisityötä. Vanhusten alttiutta päihde- ja mielenterveysongelmille lisäävät iän myötä yleistyvät näön, kuulon ja liikkumiskyvyn ongelmat sekä väistämättä tapahtuvat menetykset ihmissuhteissa. Ne vähentävät osallistumista ja virikkeiden saantia.

Hyöty

Koulutuksessa saat ideoita ja välineitä esimerkiksi kotona asuvan ikäihmisen päihde- ja mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen. Koulutus antaa eväitä huomata tilanteet riittävän ajoissa ja osaamista puuttua niihin oikealla tavalla, asiakasta kunnioittaen.

Sisältö

 • Yleisimmät psyykkiset oireet
 • Yleisimmät oireiden funktiot
 • Psykiatrian ja neurologian rajapinnoilla tavattavat oireet ja ilmiöt
 • Somaattista alkuperää olevat psyykkiset oireet
 • Päihdeongelmien ja riippuvuuksien erityispiirteet ikäihmisillä
 • Hiljaiset signaalit ja hälytysmerkit
 • Huolesta strukturoituun arviointiin
 • Puheeksi ottamisen, hoitoon ohjauksen ja motivoinnin keinoja
 • Yhteistyö omaisten ja läheisverkoston kanssa
 • Jatkohoitomahdollisuudet ja ennusteet

Kouluttaja

Raul Soisalo


Kouluttajapsykoterapeutti (VET) Raul Soisalo
On yksi maamme johtavista muistihoitajien kouluttajista. Koulutusaiheet liittyvät nimenomaan ikäihmisen tutkimus- ja arviointimenetelmiin, sekä haastavien tilanteiden ohjaus- ja vuorovaikutusmenetelmiin.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 165€/osallistuja, Huom! kahvitarjoilut kuuluvat hintaan, lounas omakustanteinen

Ilmoittautuminen

toimisto@psyk.fi tai täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomakkeemme.

Ilmoittaudu

 • Laskun saajan tiedot