Psyykkisen kriisin kohtaaminen – akuutin kriisin arviointi ja hoito -tilauskoulutus


Paikka ja aika:

Saatavana tilauskoulutuksena.

Kohderyhmä

Eri alojen ammattihenkilöt, jotka joutuvat kohtaamaan ihmisiä eri elämänvaiheen kriisitilanteissa:
mm. sosiaali- ja terveysalan, sivistysalan, nuorisotoimen, seurakuntien, työvoimahallinnon ja kolmannen sektorin työntekijät.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen aikana osallistujat opastetaan kriisissä olevan ihmisen kohtaamisen vuorovaikutustaitoihin
sekä käyttämään strukturoituja arviointimenetelmiä ja –lomakkeita. Osallistuja saa käyttöönsä työkalut mm. akuutin itsemurhariskin, väkivaltaisuuden riskin, masennuksen, maanisuuden, psykoottisuuden,
paniikkioireiden, päihteidenkäytön ongelmien sekä ahdistuneisuuden arviointiin. Lisäksi osallistujat perehdytetään interventioihin, jotka auttavat kriisitilanteeseen joutunutta ihmistä.

Koulutuksen sisältö

 • Akuutin kriisin tunnusmerkit
 • Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen
 • Akuutin kriisin interventioperiaatteet
 • Itsemurhariskin arviointi
 • Väkivaltaisuuden riskin arviointi
 • Mielenterveyden tilan arviointi (myös päihteidenkäytön vaikutuksen arviointi)
  • mieliala
  • paniikkioireisto
  • psykoottisuus
  • ahdistuneisuus
  • neuroottisuus
  • päihteidenkäyttö, riippuvuus ja vieroitusoireet (CAM-ICU, RASS ym.)
 • Jatkohoitoon ohjaustarpeen arviointi
 • Jatkohoitoon ohjauksen toteuttaminen

Kouluttajina toimii Suomen Psykologisen Instituutin johtaja VET Psykoterapeutti Raul Soisalo

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittautuminen ja lisätietoa koulutuksesta saa
Asiakaspalvelu
toimisto@psyk.fi, P. 010 2310 334

Voit myös ilmoittautua sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy klikkaamalla koulutuspaikkakuntaa ja ajankohtaa

Hinta

6 tunnin mittainen koulutus(sis. luentomateriaalin ja arviointilomakkeiston, joka jää osallistujan käyttöön sekä kahvin/teen, lounas omakustanteinen))
Koulutuksen hinta 145€

Koulutus on saatavana myös tarpeen ja toivomuksen mukaan työyhteisön tilauskoulutuksena, joka voi olla kestoltaan 4-8 tuntia.

Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutuksen alkua.
Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % tilaisuuden hinnasta.
Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko
koulutustilaisuuden hinta. Koulutuspaikan voi myös luovuttaa toiselle
samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle ilmoittamalla uuden
osallistujan nimen.