Työkalupakki lasten ja nuorten käytöspulmiin


Kohtaatko työssäsi lapsia/ nuoria, joilla on käytöshäiriöitä? Koetko käytöshäiriöiden lisääntyneen?

Tuntuuko joskus siltä, ettei työkalupakistasi löydy riittävästi keinoja auttaa? Miten turvata lapsille ja nuorille riittävä turvallisuus ja työrauha?

Kiinnostaisiko oppia toimiviksi todettuja keinoja?

Koulutuksen tavoite

Tässä koulutuksessa opiskellaan näyttöön perustuvia menetelmiä erilaisten lasten ja nuorten käytöshäiriöiden hallintaan sekä aggressiivisesti käyttäytyvän lapsen/nuoren ohjaukseen. Koulutukseen osallistunut omaksuu erilaisia hyväksi havaittuja työkaluja ja interventioita, joiden avulla on mahdollista vähentää useimpien lasten ja nuorten pulmallista käyttäytymistä.

Paikka ja aika

Saatavana tilauskoulutuksena.

Kouluttaja

Vaativan erityistason psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, psykoterapiakouluttaja ja –tutkija Raul Soisalo

Kenelle

Lasten ja nuorten parissa työskentelevät ohjauksen ja neuvonnan sekä opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Ohjelma

  • Lomakkeita ja menetelmiä käytöshäiriön ja aggressiivisen käyttäytymisen arviointiin
  • Keinoja kiukun hallinnan ohjaukseen
  • Työrauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen luokka- ja ryhmätilanteissa
  • Yksilö- ja ryhmäohjausmentelmiä käytöshäiriöiden hallintaan
  • Perheohjaus ja -neuvontamenetelmät

Sisältö

Koulutuksessa käsitellään myös miten soveltaa strukturoitua arviointitietoa, kuten väkivaltariskin arviointitietoa lapsen/nuoren sekä hänen vanhempien psykoedukaation ja opettajien sekä muiden merkittävien aikuisten neuvonnan perustana. Miten opettaa lapsille ja nuorille tunnetaitoja coping-menetelmänä ja miten niitä voi myös aikuinen hyödyntää.

Koulutuksessa esitellään eräs mindfullnesspohjainen ohjausmetodi aggressiivisuuden preventioon ja hallintaan sekä esitellään millä tavoin tehdä erilaisten tunteiden säätely- ja hallintamekanismien psykoedukaatiota ja ylipäänsä käyttää kognitiivisia ja sosiokognitiivisia sekä voimavarakeskeisiä menetelmiä aggressiivisuuden hallintaan.

Osallistumismaksu

4 tunnin mittainen koulutus sisältäen luentomateriaalin ja kahvin/teen

Koulutuksen hinta 145€ + (alv 24%)

*) Ilmoittautumislahjana saat seuraavaksi ilmestyvän PSYK:FI lehden numeron ilmaiseksi kotiin kannettuna ilman sitoumuksia. Tämän jälkeen voit päättää haluatko jatkaa lehden tilausta.

Ilmoittautuminen

Asiakaspalvelu
toimisto@psyk.fi, P. 010 2310 334

Voit myös ilmoittautua sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy klikkaamalla koulutuspaikkakuntaa ja ajankohtaa

Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutuksen alkua.
Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % tilaisuuden hinnasta.
Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Koulutuspaikan voi myös luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle ilmoittamalla uuden osallistujan nimen.

Ilmoittaudu

  • Laskun saajan tiedot