Verkkokurssit


Verkkokurssiportaalimme psyk.talentlms.com löytyy kätevästi myös sivujen yläpalkista verkkokurssit-painikkeesta.

Asiakkaan kotiin tehtävän työn ABC

Millaista kotona on asua, kun sinne tulee työntekijä? Entä millaista on työskennellä toisen kodissa? Millaisia ajatuksia omaan kotiin tuleva työntekijä saattaa herättää sinussa tai asiakkaassasi? Millaisilla teoreettisilla ja käytännöllisillä välineillä toisen kotiin kannattaisi tehdä työtä? LUE LISÄÄ

Auttajien auttaminen

Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille välineitä oman empatiataipumuksen reflektointiin sekä myötätuntostressin ja myötätuntouupumuksen tunnistamiseen ja ennakointiin. LUE LISÄÄ

K.O.N.S.T.I. – Koulutus haastavan käytöksen psykologisesta hallinnasta

Tässä koulutuksessa opit käytännössä toimiviksi todettuja keinoja konstikkaisiin kohtaamisiin, sekä teorian lisäksi näet käytännön esimerkkejä miten soveltaa niitä oikeissa kohtaamisissa. LUE LISÄÄ

Lapsen vieraannuttaminen erotilanteissa – mitä perheiden parissa työskentelevien tulisi aiheesta tietää

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi kansainvälistä tutkimusta vieraannuttamisilmiöstä. LUE LISÄÄ

Psyykkisen kriisin kohtaaminen – akuutin kriisin arviointi ja hoito

Koulutuksen aikana osallistujat opastetaan kriisissä olevan ihmisen kohtaamisen vuorovaikutustaitoihin sekä käyttämään strukturoituja arviointimenetelmiä ja –lomakkeita. LUE LISÄÄ

Rinnakkain stressin kanssa – näin kestät rasitusta paremmin

Koulutuksen tavoitteena on tarjota eri aloilla toimiville (ihmissuhde)- työntekijöille välineitä lisätä henkistä hyvinvointia työssä, jossa stressin riski tai stressaantuminen ovat arkipäivää. LUE LISÄÄ

Särkyvä mieli – lasten ja nuorten psyykkinen oireilu

Ajankohtaista tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja miten sitä voidaan edistää. LUE LISÄÄ

Vammaistyön psykologinen työkalupakki

Koulutuksessa opetetaan, mitä kannattaa tehdä haastaville oireille, kuten aggressiivisuudelle, juuttumiselle, motorisille häiriöille, apaattisuudelle, seksuaalisille oireille, epäluuloisuudelle ja harhaluuloille, estottomuudelle, ikävälle, pelko-oireille, valittamiselle, mustasukkaisuudelle, jne. LUE LISÄÄ

Vuorovaikutusvälineitä lasten ja nuorten kanssa keskusteluun

Kouluttajapsykoterapeutti Raul Soisalo esittelee käyttämiään toimivia menetelmiä lasten ja nuorten (miksei myös aikuisten) kanssa keskusteluun. LUE LISÄÄ