Yleiset lyhytkurssit


K.O.N.S.T.I. – Haastavan käytöksen psykologinen hallinta

Kouluttaja Raul Soisalo ja näyttelijä/mentor Eija Ahvo demoavat näyttöön perustuvia psykologisia hallintakeinoja käytäntöön – opit menetelmien käytäntöön soveltamista ja näet miten kannattaa toimia ja miten ei. LUE LISÄÄ

Koulun keinot haastavaan käytökseen – psykologinen täsmäisku – konstit ja kontraindikaatiot

Koulutuksen tavoitteena on oppia koulun keinoiksi soveltuvia tutkimusnäyttöön perustuvia interventioita lasten, nuorten ja huoltajien haastavan käytöksen kohtaamiseen ja psykologiseen hallintaan. LUE LISÄÄ

Asiakkaan kotiin tehtävän työn ABC

Millaista kotona on asua, kun sinne tulee työntekijä? Entä millaista on työskennellä toisen kodissa? Millaisia ajatuksia omaan kotiin tuleva työntekijä saattaa herättää sinussa tai asiakkaassasi? Millaisilla teoreettisilla ja käytännöllisillä välineillä toisen kotiin kannattaisi tehdä työtä? LUE LISÄÄ

Auttajien auttaminen

Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille välineitä oman empatiataipumuksen reflektointiin sekä myötätuntostressin ja myötätuntouupumuksen tunnistamiseen ja ennakointiin. LUE LISÄÄ

Lapsen vieraannuttaminen erotilanteissa – mitä perheiden parissa työskentelevien tulisi aiheesta tietää

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi kansainvälistä tutkimusta vieraannuttamisilmiöstä. LUE LISÄÄ

Peruskurssi mindfulness-menetelmän saloihin

Tutustut mindfulness-ideologiaan, kuulet uusimpia tutkimustuloksia mindfulnessin vaikuttavuudesta, pääset harjoittelemaan menetelmää tapaamisessa sekä saat ohjeita/neuvoja miten jatkaa eteenpäin. LUE LISÄÄ

Mindfulness apuna stressin kohtaamisessa

Mindfulness apuna stressin kohtaamisessa -kurssilla tutustumme stressin fysiologiaan, mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja miten tunteet ja keho reagoivat siihen. LUE LISÄÄ

Mindfulness ja myötätunto itseä kohtaan

Myötätunto itseä kohtaan -päivän aikana tutustumme lyhyiden teoriaosuuksien, keskustelujen ja harjoitusten kautta myötätuntoon ja siihen kuinka myötätuntoisia olemme itseämme kohtaan, sekä miten voisimme kehittää myötätuntoisuutta itseä kohtaan. LUE LISÄÄ

Mindfulness osaksi omaa elämää

Rakennamme päivän aikana jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen suunnitelman, jota noudattamalla pääset alkuun ja näin saat rakennettua siemenen säännölliselle harjoittelulle. Päivän aikana lyhyitä teoriaosuuksia, keskustelua ja vahvistavia harjoituksia. LUE LISÄÄ

Mikroilmeet ja eleet

Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille välineitä onnistuneeseen vuorovaikutukseen myös vaikeassa tilanteessa, oman kehonkielen tutustumiseen ja kanssaihmisen ymmärtämiseen. LUE LISÄÄ

Psykologinen debriefing / kriisi-interventiokoulutus

Mikä aiheuttaa kriisin? LUE LISÄÄ

Psyykkisen kriisin kohtaaminen – akuutin kriisin arviointi ja hoito

Koulutuksen aikana osallistujat opastetaan kriisissä olevan ihmisen kohtaamisen vuorovaikutustaitoihin sekä käyttämään strukturoituja arviointimenetelmiä ja –lomakkeita. LUE LISÄÄ

Rinnakkain stressin kanssa – näin kestät rasitusta paremmin

Koulutuksen tavoitteena on tarjota eri aloilla toimiville (ihmissuhde)- työntekijöille välineitä lisätä henkistä hyvinvointia työssä, jossa stressin riski tai stressaantuminen ovat arkipäivää. LUE LISÄÄ

Särkyvä mieli – lasten ja nuorten psyykkinen oireilu

Ajankohtaista tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja miten sitä voidaan edistää. LUE LISÄÄ

Työkalupakki ohjaus- ja neuvontatyöhön

Koulutus ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville, jotka haluavat oppia uusia toimivia työkaluja työnsä eri tilanteisiin. LUE LISÄÄ

Vammaistyön psykologinen työkalupakki

Koulutuksessa opetetaan, mitä kannattaa tehdä haastaville oireille, kuten aggressiivisuudelle, juuttumiselle, motorisille häiriöille, apaattisuudelle, seksuaalisille oireille, epäluuloisuudelle ja harhaluuloille, estottomuudelle, ikävälle, pelko-oireille, valittamiselle, mustasukkaisuudelle, jne. LUE LISÄÄ

Vuorovaikutusvälineitä lasten ja nuorten kanssa keskusteluun

Kouluttajapsykoterapeutti Raul Soisalo esittelee käyttämiään toimivia menetelmiä lasten ja nuorten (miksei myös aikuisten) kanssa keskusteluun. LUE LISÄÄ

Ymmärtävä kohtaaminen

Uutta soveltavan psykologian käytännönläheistä viisautta ohjausalan eri työtehtävissä toimivien ammattilaisten arkeen. LUE LISÄÄ

Räätälöityinä tilauskoulutuksena lisäksi saatavana

LUE LISÄÄ