Terve itsen suojaaminen ihmistyössä


Kuvaus

Koulutus tarjoaa työkaluja terveeseen itsen suojaamiseen työssä, jossa ammattilainen altistuu monenlaisille kokemuksille, odotuksille sekä tavoille olla ja toimia suhteessa muihin ihmisiin.

Aiheita:

  • Itsen terve suojaaminen – osa laadukasta asiakaskohtaamista
  • Rajoista huolehtiminen – perusteita
  • Toisilta tulevan tunne- ja kokemussisällön hallinta – keinoja
  • Roolihoukutusten ja -konfliktien hallinta – näkökulmia
  • Erityisten vuorovaikutusmallien ja – tapojen kohtaaminen – tasapainossa?

Toteutustapana on vuorovaikutteinen luento, pohdintatehtävät ja ohjatut harjoitukset.

 

Kenelle?

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä kasvatusalalla työskentelevät.

 

Piia Nurhonen

ET psykoterapeutti, perheterapeutti, FM, psykososiaalisen hyvinvoinnin kouluttaja.

Ilmoittaudu

  • Laskun saajan tiedot