12-13.11.2019 Kliininen seminaari psykoterapiasuuntauksista, Risto Tarkiainen

Koulutustilana: KIRJANTALO, Kirjatyöntekijänkatu 10 B

Koulutusaika: 9.00-16.00                                                                                    

·Kognitiivinen

·Kognitiivis-analyyttinen

·Psykodynaaminen

·Psykoanalyysi

·Gestalt

·Kriisi- ja traumapsykoterapia

·Ratkaisukeskeinen

·Integratiivinen

·Behavioraalinen