Dialogiset ja voimavarakeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä Copy