Kognitiivisen psykoterapian perusteet ja kognitiiviset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä Copy