Lyhytterapian praktinen harjoittelu vähintään 100 tuntia á 45min Copy