Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään? Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Muut mielenterveyden hoitomuodot. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet. Ratkaisu-ja voimavarakeskeinen lyhytterapeutti, 21/24, Yksilön kehitysvaiheet ja – haasteet ratkaisukeskeisen teorian näkökulmasta. Taustateoriaopinnot Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria. Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia Mielenterveyden hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka. Copy