Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia Copy