Psyykkiset häiriöt – lyhytterapialla hoidettavissa olevat häiriöt. Ihminen biopsykososiaalisena kokonaisuutena: Psykiatriset sairaudet Psyykelääkkeet osana hoitoa, psykiatrin ja psykoterapeutin yhteistoiminta. Mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt Lasten ja nuorten mielenterveys Kriisit ja traumat Psyykkiset häiriöt – lyhytterapialla hoidettavissa olevat häiriöt. Copy