NEPSY-ohjaaja 25 op


Koulutuksen sisältö

NEPSY- ohjaajan koulutus on neuropsykiatrinen valmentajakoulutus, joka on upgreidattu yliopistotasoiseksi. Koulutusohjelma on kokonaan uudistettu ja päivitetty tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuen. NEPSY- ohjaajan ja NEPSY – terapeutin ammattinimikkeet ovat suojattuja ammattinimikkeitä, toisin kuin neuropsykiatrisen valmentajan nimike, jota voi halutessaan myös käyttää.

NEPSY –ohjaajan koulutuksen hyväksytysti suorittanut on perehtynyt kognitiiviseen psykologiaan, neuropsykologiaan, erityispedagogiikkaan ja integratiiviseen psykoterapiaan. NEPSY -ohjaaja omaa taustateoreettisen ymmärryksen ja käytännönläheisen integratiivisen viitekehyksen. Hän on syventynyt neuropsykiatristen tautiryhmien etiologiaan, diagnostiikkaan ja erotusdiagnostiikkaan sekä suositusten mukaisiin ja näyttöön perustuviin interventioihin, niiden indikaatioihin ja kontraindikaatioihin.

Kenelle

Erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten, heidän perheidensä ja verkostojen kanssa työskentelevät korkeakoulutetut sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan ammattihenkilöt. Pohjakoulutuksena tulee olla jonkun yllämainitun kelpoisuuden tuottava ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto. Poikkeustapauksessa koulutukseen voidaan hyväksyä myös ammatillisen tutkinnon suorittanut, mikäli hänellä on riittävästi alan työkokemusta ja kyky lukea englanninkielistä ammattikirjallisuutta. Koulutus sopii hyvin myös neuropsykiatrisille valmentajille, jotka haluavat päivittää osaamistaan.

 

Toteutus

Koulutus sisältää vuoden aikana 18 lähiopiskelupäivää vuonna 2019. Koulutus alkaa helmikuun alussa. Ohjelmassa lisäksi kirjallisuustyöskentelyä, verkko-opintoja ja oppimistehtäviä. Kouluttajina toimivat Suomen Psykologisen Instituutin sekä yhteistyöyliopiston asiantuntijakouluttajat. Lisätietoa kouluttajista täällä: www.npsy.fi/asiantuntijat Koulutuksen osallistumismaksu on 2000€ jonka voi maksaa osissa. Kannattaa tiedustella myös paikalliselta oppisopimustoimistolta ja työnantajaltasi koulutuksen rahoittamisen mahdollisuuksia, joita eri tahot tarjoavat yrityksille henkilöstön kehittämiseen. Tähän koulutukseen otetaan hakukelpoiset hakijat ilmoittautumisjärjestyksessä ja paikkoja on rajoitetusti. Toimi nopeasti ja varmista paikkasi neuropsykiatrisen valmennuksen kehittämisen uuden aallon harjalta. Klikkaa ja täytä hakemus:

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen: Nepsy-ohjaaja helmi-joulukuu 2019

Koulutuksen rakenne

NEPSY –ohjaaja (25 op, yksi vuosi)

 1. Kognitiivisen psykologian perusteet (2 op)
 2. Lasten ja nuorten psykiatria (5op)
 3. Neuropsykiatria 1 (5 op)
 4. Kliiniset interventiot 1 (5 op)
 5. Integratiivinen psykoterapia 1 (5 op)
 6. Psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta (2 op)
 7. Vaikuttamisen ja valmentamisen psykologia (1 op)

NEPSY –terapeutti (25 op, toinen vuosi)

 1. Neuropsykologian perusteet (3 op)
 2. Aikuispsykiatria (5 op)
 3. Kliiniset interventiot 2 (5op)
 4. Neuropsykiatria 2 (5 op)
 5. Integratiivinen psykoterapia 2 (5 op)
 6. Vapaavalintaiset opinnot (2 op)

 

Tiedustelut: Raul Soisalo, email: raul.soisalo@psyk.fi