Psykonepsy5op

5 op lisäkoulutus psykoterapiasta nepsyohjaajille

Nepsyohjaaja 25op opinnot käyvät psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiksi lisäopinnoiksi, kun suorittaa 5op laajuisen lisätehtävän, joka on opetella alan sanastoa ja läpäistä siitä pieni määritelmätentti, laatia psykoterapiakirjallisuuteen perustuva 12-18 sivun mittainen essee aiheesta, joka jollakin tapaa liittyy psykoterapiaan, terapeuttiseen työhön tai vuorovaikutukseen, mutta joka on ennen muuta sellainen teema, josta on itse kiinnostunut. Kun essee on hyväksytty, saat rinnakkaisen erillistodistuksen suoritetuista 30 op psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämistä lisäopinnoista.

Tämä lisämoduuli sisältää

  1. sanaston + käsitetentin
  2. esseen aiheesta sopimisen
  3. lähteinä käytettävän kirjallisuuden määrittelyn ja kirjallisuusluettelon
  4. ideapaperin hyväksynnän
  5. disposition rajaamisessa avustamisen
  6. yhden ennakkotarkistuksen
  7. lopullisen työn tarkistamisen
  8. erillistodistuksen.

Lisäkoulutusmoduuli sisältää sanaston, käsitetentin, kirjallisuusluettelon, esseetehtävän aiheesta sopimisen, lähteinä käytettävän kirjallisuuden määrittelyn, ideapaperin hyväksynnän, disposition rajaamisessa avustamisen, yhden ennakkotarkistuksen, sekä lopullisen työn tarkistamisen, ja erillistodistuksen.

Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu ostamalla koulutus: