Masennus

Masennus on myös somaattinen sairaus. Psykiatri Mari Archerin väitöskirja mullistaisi masennuksen hoidon: Lääketieteen lisensiaatti ja psykiatri Mari Archer havaitsi väitöstutkimuksessaan, että alkoholin käyttö ja ylipaino lisäävät masennuspotilaiden matala-asteista tulehdusta. Tutkija toivoo, että tieto masennuksen biologisesta luonteesta heijastuu myös sen hoitoon.

Masennus on yleinen sairaus, josta kärsii jossakin elämänsä vaiheessa ainakin kuudesosa väestöstä. Masennus ei ilmene vain mielessä ja toimintakyvyssä vaan voi aiheuttaa jopa kehon toimintojen muutoksia.

Masennuksen taustalla vaikuttavia biologisia mekanismeja tutkitaan enenevissä määrin. Lääketieteen lisensiaatti Mari Archer on omassa väitöstutkimuksessaan havainnut, että masennusta potevan elimistössä on samanlaisia tulehdusmuutoksia kuin muissakin yleisissä kansantaudeissa, kuten ylipainossa, diabeteksessa sekä sydän- ja verisuonisairauksissa.

– Eli masennus on myös kehollinen sairaus, ja se yhdistyy moniin muihin laajoihin kansansairauksiin, joka se itsessäänkin tietysti on.

Kimmokkeen omalle tutkimukselleen Archer kertoo saaneensa työstään. Psykiatri tapaa valtavasti masennuspotilaita. Heitä hoitaessaan hän on havainnut alkoholin käytön vaikuttavan selvästi siihen, miten ihminen toipuu masennuksesta. Jos alkoholi maistuu, masennus pitkittyy.

Masennukseen laaja-alaisempaa hoitoa

Kansantaudit heikentävät ihmisten elämänlaatua ja tulevat kalliiksi yhteiskunnalle. Sekä epäterveelliset elintavat että niihin liitetty matala-asteinen tulehdus altistavat esimerkiksi tyypin 2 diabetekselle sekä sydän- ja verisuonisairauksille.

Biologisen luonteensa vuoksi masennusta tulisi Archerin mielestä hoitaa laaja-alaisemmin myös elintavat huomioiden. Hän kehottaa hoitavia tahoja keskustelemaan potilaan kanssa rutiininomaisesti alkoholin käytöstä, ruokavaliosta, liikunnasta ja myös painosta. Painosta tulisi puhua neutraalisti ilman syyllistämistä.

– Painoon liittyy biologisia muutoksia rasvakudoksessa eikä puhe ole kehonkuvasta tai kauneusihanteesta, Archer sanoo.

Potilasta tulisi ohjeistaa kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäviä terveellisiä elintapoja. Lisäksi Archer peräänkuuluttaa koko terveydenhuollon läpäisevää ennaltaehkäisevää työtä, kuten lasten liikuntaharrastuksiin ja päihdetyöhön panostamista.

Tieto kasvattaa ihmisten motivaatiota tehdä elämäntapamuutoksia, minkä vuoksi tarvitaan myös ymmärrystä levittävää keskustelua yhteiskunnassa.  

Archer väittelee Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 25.3.2022.